Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zimné obdobie na Slovensku každoročne komplikuje podmienky účastníkom dopravy a vytvára zápchy na cestách.

Tieto problémy sa často riešili reaktívnou údržbou ciest, ktorá bola nákladná a neudržateľná. Pri hľadaní alternatívy sa Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) spojil s IT spoločnosťou SOFTEC. Tím začal zbierať podrobnejšie informácie pomocou cenovo dostupnejších IoT meteorologických staníc  a zároveň pre správu ciest vytváral predpovede ukladaním, spracovávaním a tvorením prezentácií  pomocou Microsoft Azure. Výsledkom takejto úspešnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom bolo zníženie nákladov na správu ciest a zvýšenie bezpečnosti na cestách pre účastníkov dopravy.

Každoročne sa počas zimného obdobia snažia slovenské vedenia miest a obcí, vysporiadať s neočakávanými poveternostnými podmienkami, aby zaistili bezpečnosť na cestách. Monitorovanie bolo výzvou; napríklad magistrát Bratislavy prevádzkoval len dve klasické meteorologické stanice. Pridávanie staníc pre presnejšie predpovede bolo príliš drahé a stálo až 70 000 eur na stanicu.

Na preklenutie zimného obdobia sa Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), špecializovaná organizácia poskytujúca hydrologické a meteorologické služby na národnej a medzinárodnej úrovni, spojil s IT spoločnosťou Microsoft a jej kľúčovým partnerom spoločnosťou SOFTEC. Cieľom tejto spolupráce bolo umožniť proaktívnu údržbu ciest, znížiť náklady a zlepšiť vplyv na životné prostredie pomocou údajov v reálnom čase.

„Správy miest a obcí dnes prechádzajú od reaktívnej údržby k preventívnym opatreniam skôr, ako nastanú zhoršené podmienky. To vedie k významným úsporám a prínosom pre životné prostredie. Solením pred snežením ušetríte napríklad až dve tretiny soli. Úrady však na to potrebujú spoľahlivé predpovede a informácie o teplotách na cestách,“ vysvetľuje Ondrej Svačina, Business Development Manager & Senior Consultant v Softec.

Nástrahám zimy odolávať pomocou technológie

Ako riešenie SHMÚ a Softec implementovali systém nízkonákladových IoT meteorologických staníc, ktoré merajú premenné na cestách, ako je povrchová teplota, vlhkosť a iné. „Spájame údaje zo IoT staníc s našimi údajmi, vytvárame predpovede a varovania pre údržbu ciest. Naším cieľom je ponúknuť v našej krajine lepšie služby a aj vďaka týmto službám zostať ziskový,“ hovorí Vladimír Rak, koordinátor obchodných aktivít SHMÚ.

Údaje sú spracované, uložené a prezentované pomocou technológií Microsoft Azure. „Azure nám prirodzene vyhovoval, keďže sme sa aj  pri iných službách spoliehali na riešenia od Microsoftu,“ spomína Svačina. „Na začiatku sme mali obmedzený prehľad o službách Azure, ale časom sme začali objavovať ďalšie funkcie. Dnes sa veľmi spoliehame na Azure. Nemusíme sa zaťažovať technologickou infraštruktúrou a servermi, jednoducho sa sústredíme na biznis funkcionalitu. Celý systém nám umožňuje vyrábať naše IoT zariadenia s nízkou spotrebou energie, nízkymi nákladmi a schopnosťou fungovať celé roky na batérie.“

Pred nasadením takéhoto riešenia sa cestní dispečeri mohli spoliehať len na všeobecné meteorologické predpovede pre celé mesto. S IoT meteorologickými stanicami môžu na rozdiel od celomestských operácií solenia vykonávať viac lokalizované zásahy,  cielené posypávanie. Slovensko má veľmi rôznorodé meteorologické prostredie, v meste je niekedy teplo a slnečno, ale na horskom priesmyku, kde je tradičná meteorologická stanica, husto sneží. Nové IoT  stanice slúžia ako „rozšírené oko“, ktoré ponúka okamžitý monitoring oblasti, čím sa znižuje potreba fyzických výjazdov na rôzne miesta.

Po nasadení riešenia klesol počet dopravných nehôd o 28 percent. Údaje tiež pomohli sociálnym pracovníkom lepšie sa pripraviť na pomoc bezdomovcom počas chladných období, čo im umožnilo konať hneď, ako prídu správy o prvých mrazoch. „Celkovo nám systém poskytol obrovskú výhodu a posilnil našu reputáciu. Tento úspech hovorí o tom, aké výhody priniesol Microsoft Azure,“ hovorí Rak. „Toto je len pilotný program, ale plne funkčný. Chceme ho rozšíriť do celej krajiny, takže škálovateľnosť je veľmi dôležitá. Azure nám umožňuje bezproblémové škálovanie.“

„Microsoft nám pomohol rýchlejšie dosiahnuť ciele a skrátiť čas uvedenia na trh,“ dodáva Svačina. „Koncentrovaním sa na biznis funkcionalitu sme skrátili životný cyklus. A vďaka cenám sa Azure ukázal ako najefektívnejšie riešenie.“

Plány na expanziu SHMÚ a SOFTEC obsahujú proaktívnejšiu a komplexnejšiu analýzu. „Implementujeme systém ďalšej úrovne, ponárame sa do mechanizmu, pokrývame celú cestnú sieť, nie iba body, kde sú umiestnené stanice,“ hovorí Svačina. „Chceme byť schopní robiť preskriptívne analýzy, zbierať viac poznatkov z údajov a poskytovať konkrétne návrhy na údržbu ciest. Nie sme si istí, aké technológie Azure použijeme, ale tešíme sa na diskusiu o možnostiach agilných technológií s Microsoftom.“

Více na https://customers.microsoft.com/en-gb/story/1557273506547151022-shmu-national-government-azure-en-slovakia

Značky: