Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Súťaž BASF Innovation Hub je určená pre startupy a inovátorov zaoberajúcich sa zelenou energiou, inteligentnou dopravou a európskou stratégiou „Z farmy na stôl“.
  • Lokálne kolo súťaže sa koná od 25. mája do 16. septembra 2022, po ktorom nasleduje novembrové finále súťaže.
  • Séria hybridných podujatí BASF Innovation Hub sa uskutoční v 11 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy vrátane Slovenska.

Spoločnosť BASF, najväčšia chemická spoločnosť na svete a líder v oblasti výskumu a vývoja, opätovne dáva šancu startupom a inovátorom z 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy vrátane Slovenska zapojiť sa do súťaže BASF Innovation Hub. Úspešní účastníci sa budú môcť uchádzať o finančnú podporu. Tohtoročná hlavná téma, obnoviteľná energia, sa venuje otázkam súvisiacim so Zelenou dohodou a zameriava sa na riešenie hlavných environmentálnych výziev súčasnosti.

„Úsilie európskych krajín prispieť k zníženiu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je nevyhnutné. Zelená energia zohráva kľúčovú úlohu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, pretože pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako je vietor, voda a slnečné žiarenie. Máme šťastie, že v relatívne blízkej budúcnosti sa môžeme stať prvou klimaticky neutrálnou skupinou krajín. Okrem toho Európska komisia prijala Zelenú dohodu ako balík opatrení na dosiahnutie udržateľného hospodárstva a je našou povinnosťou podporovať riešenia, ktoré umožnia tento posun. Súťaž BASF Innovation Hub je jasný a praktický príklad podpory Zelenej dohody,“ hovorí Ivan Staňa, Country Manager spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

Prihlášky do súťaže BASF Innovation Hub je možné podávať od dnes do polnoci 16. septembra 2022. V prvom kole vyberie súťažná komisia najlepší projekt pre Českú a Slovenskú republiku. Ocenený projekt spolu s víťazmi z ďalších krajín potom postúpi do finále súťaže BASF Innovation Hub, ktoré sa uskutoční v novembri 2022.

Víťaz lokálneho kola, ktoré bude spoločné pre Českú a Slovenskú republiku, získa odmenu 2 500 eur a celkový víťaz z finále súťaže si odnesie 5 000 eur.

O finančnú podporu sa budú môcť uchádzať tímy tvorené maximálne piatimi členmi. Základnou podmienkou účasti v súťaži je, aby projekt priamo alebo nepriamo prispieval k riešeniu dnešných hlavných environmentálnych výziev, z ktorých najdôležitejšie sú čistá energia, inteligentná doprava a európska stratégia „Z farmy na stôl“.

Ivan Staňa poukazuje na to, že nedostatok finančných prostriedkov je často hlavný dôvod, prečo sa niektoré nápady nepodarí zrealizovať, a upozorňuje, že spoločnosť BASF chce týmto spôsobom dať startupom a inovátorom šancu. „Požiadavky formulované Zelenou dohodou sú pomerne široké, preto veríme, že zadanie súťaže priláka mnohých účastníkov. Či už ide o solárnu energiu a batérie, inteligentnú dopravu alebo lacné a zdravé spôsoby výroby potravín, spoločnosť BASF poskytne finančnú podporu pre rozvoj najlepších projektov,“ zdôrazňuje Ivan Staňa.

Ďalšie informácie o súťaži, požiadavkách a spôsobe podávania prihlášok sú k dispozícii na http://www.join-innovationhub.com/.

Značky: