Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aktuálna verzia poskytuje ľahší prechod na licenčný model GFI Unlimited a rýchlejšie vyhľadávanie v zabezpečenom centrálnom úložisku

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla GFI Archiver 14, najnovšiu verziu svojho riešenia na archiváciu súborov a e-mailov pre malé a stredne veľké podniky (SMB). Verzia 14 prináša možnosť ukladať všetky informácie spojené s elektronickou poštou do jedného centrálneho úložiska, jednoduchší prechod na nový licenčný model a rýchlejšie vyhľadávanie.

GFI Archiver 14 umožňuje IT administrátorom archivovať, ukladať a vyhľadávať internú aj externú elektronickú poštu, súborové prílohy a dáta z kalendárov v jednom centrálnom zabezpečenom úložisku. Nová verzia tiež zahŕňa možnosť ľahšieho prechodu na nový licenčný model GFI Unlimited, umožňujúci ho využívať s 11 ďalšími produktmi GFI Software bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Oproti predchádzajúcej verzii 12 je tiež až dvakrát rýchlejší pri vyhľadávaní e-mailov aj súborových príloh.

„Ak dôjde k strate či vymazaniu dôležitej e-mailovej správy či súboru, môže to viesť k strate dôveryhodnosti podniku a dokonca k finančným stratám,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení GFI Software v Českej republike a na Slovensku. „Riešenie GFI Archiver eliminuje následky prípadnej straty dôležitých dát a tiež ich nechcené či úmyselné zmeny. Teraz ako súčasť licenčného modelu GFI Unlimited je možné ho tiež výhodne doplniť o riešenie e-mailového serveru, jeho zabezpečenie a ďalšie produkty ochrany podnikové siete.“

Riešenie GFI Archiver 14 ponúka tieto kľúčové prínosy:

  • Okamžitý prístup k e-mailom kritickým pre podnikanie a ich prílohám z Outlooku kedykoľvek a kdekoľvek z PC, tabletu či inteligentného telefónu, čo vedie k zvýšeniu produktivity pracovníkov;
  • Vyhovenie regulačným požiadavkám a minimalizáciu rizika nesplnenia zákonných noriem vďaka úplnému archívu podnikových e-mailov a súborov, ktorý je odolný proti neoprávneným manipuláciám;
  • Odľahčenie poštového serveru a zníženie nákladov udržiavaním jedinej centralizovanej kópie e-mailov a elimináciu PST súborov;
  • Identifikácia problémov v podniku vďaka reportovaciemu modulu MailInsights, ktorý umožňuje z archívu extrahovať kľúčové dáta o výkonnosti pracovníkov, zdieľanie objemných ale aj nepatričných príloh, eliminovať používanie nevhodných výrazov či únik citlivých dát z podniku a pod.

GFI Archiver dokáže ďalej spolupracovať s aplikáciami Office 365, Google Apps a s e-mailovými servermi Windows Server vrátane platforiem Hyper-V a VMware. Viac informácií o GFI Archiver 14 nájdete na http://gfi-unlimited.cz alebo http://www.gfi.com/.

Značky: