Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, svetového lídra v oblasti konvergovaných širokopásmových, video a mobilných komunikačných služieb, pokračovala v podpore svojich zákazníkov počas pandémie rozširovaním TV ponuky, sprístupňovaním ultrarýchleho 1 gigabitového internetu v ďalších mestách, ako aj rozširovaním svojej širokopásmovej giga-ready siete v nových lokalitách. V 3. štvrťroku 2021 spoločnosť zaznamenala zvýšenie počtu predaných služieb v medziročnom porovnaní o 2 900, s celkovým dosiahnutým počtom 404 600 služieb (RGU).

Inovácie, ktoré zákazníkom obohacujú zážitok zo služieb UPC

  • Rozširovanie 1 gigabitového internetu v nových lokalitách – internetové služby zabezpečujúce spoľahlivé a rýchle pripojenie sú nevyhnutnou a kľúčovou infraštruktúrou, ktorej význam sa obzvlášť potvrdil najmä v pandemickom období. S cieľom poskytovať ultrarýchle pripojenie, ktoré prináša nové možnosti virtuálnej zábavy, ako i pracovného procesu a vzdelávania, spoločnosť UPC pokračovala aj v 3. štvrťroku v sprístupňovaní 1 gigabitového pripojenia v nových lokalitách. Internet s rýchlosťou 1 Gbit/s tak od júla môže využívať už viac než 320 000 domácností v 15 mestách a obciach, čo je viac než polovica z celkového počtu domácností s prípojkou od UPC. Medzi najväčšie nové lokality s gigabitovým pripojením patrí od júla aj mesto Žilina.
  • Nové športové stanice počas Olympijských hier – spoločnosť UPC počas hier v Tokiu pripravila pre všetkých svojich televíznych zákazníkov mimoriadny športový darček. Zákazníci získali prístup k 7 špeciálnym olympijským staniciam Eurosport vo vysokom rozlíšení. Stanice Eurosport 3 až 9, ktoré boli súčasťou TV ponuky od 23. júla až do 8. augusta, priniesli takmer 800 hodín výnimočných zážitkov zo všetkých olympijských športových kategórií. Zákazníci UPC mohli bohatú ponuku olympijských kanálov sledovať nielen doma na TV obrazovkách, ale aj online na všetkých pripojených zariadeniach. S Internetovou televíziou Horizon TV sú totiž televízne služby od UPC už dostupné všetkým domácnostiam na Slovensku s internetovým pripojením, aj v sieťach iných operátorov.
  • Širokopásmová sieť od UPC pokrýva už viac než 630 000 domácností – spoločnosť UPC naďalej pokračovala v rozširovaní svojej giga-ready siete v nových lokalitách. Počet domácnosti s pripojením na širokopásmovú sieť UPC na Slovensku sa na konci 3. štvrťroku zvýšil na celkovo 631 400 domácností, čo je 8 400 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v r. 2020.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA k 30.9.2021 evidovala 404 600 služieb, vrátane:

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA:

„Spoločnosť UPC napriek dopadom pandémie na všetky segmenty ekonomiky v krajine dosiahla v treťom štvrťroku solídne výsledky. Vďaka pokračujúcemu skvalitňovaniu služieb a zákazníckeho servisu sa nám podarilo zaznamenať rast celkového počtu predaných služieb. V snahe pomôcť našim zákazníkom v tomto pandemickom období sme pokračovali vo výraznej expanzii nášho najrýchlejšieho 1 gigabitového internetu, rozšírili sme ponuku športových TV kanálov počas Olympijských hier, a pokračovali sme rozširovaní dostupnosti našej giga-ready siete pre domácností v ďalších lokalitách. Spravíme všetko pre to, aby sme v tomto trende pokračovali aj v nadchádzajúcom období, paralelne s ďalším zvyšovaním kvality zákazníckych služieb a starostlivosti.“

Pokračujúci rast predaja internetových služieb

Spoločnosť UPC v 3. štvrťroku pokračovala s nárastom predaja internetových služieb, ktorých celkový počet dosiahol 146 400, čo je o 3 500 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020. Počet televíznych služieb na konci 3. štvrťroku dosiahol 169 300, čo predstavuje pokles o 1 300 služieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020. V segmente telefónnych služieb spoločnosť evidovala na konci septembra nárast o 800 predaných služieb, s celkovým dosiahnutým počtom 89 000 predaných služieb, čo je o 800 viac než na konci 3. štvrťroku 2020.

Značky: