Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina sa dôkladne prispôsobuje transformácii mobility. Sú zaistené dlhodobé a veľké objednávky technológií budúcnosti. Softvérové riešenia a centrálne počítače ako nová oblasť podnikania; globálna expanzie podnikania v oblasti veternej energie. V roku 2020 spoločnosť ZF dosiahla tržieb vo výške 32,6 miliárd EUR (v roku 2019: 36,5 miliárd eur). Upravený EBIT je 1,0 miliarda EUR (v roku 2019: 1,5 miliardy EUR), upravená marža EBIT je 3,2 percenta (v roku 2019: 4,1 percenta)

V roku 2020 technologická spoločnosť ZF pokračovala v zameraní sa na transformáciu mobility. Ukážkovým príkladom je založenie divízie Electrified Powertrain Technology, integrácia spoločnosti Wabco, zaoberajúcej sa technológiami úžitkových vozidiel, predaj nezávislého softvérového riešenia, rovnako tak i spustenie nového softvérového centra. V ekonomicky náročnom prostredí bola spoločnosť ZF schopná zabezpečiť významné objednávky zákazníkov v oblasti nových technologických odvetviach. Tie tiež potvrdzujú stratégiu ZF „Next Generation Mobility“ a zaisťujú budúci rast. Súčasne mala na výsledky spoločnosti ZF za rok 2020 vplyv pandémie koronavírusu. Obrat 32,6 miliárd EUR bol 11% pod údajmi z minulého roka (36,5 miliárd eur). Upravený EBIT predstavoval 1,0 miliardy EUR (v roku 2019: 1,5 miliardy EUR); upravená marža EBIT bola 3,2 percenta (v roku 2019: 4,1 percenta). Čistý zisk po zdanení predstavoval mínus 741 miliónov eur.

„2020 bol ambivalentný rok. Avšak my sme krízu zvládli spoločne, pokročili sme v transformácii spoločnosti a zaistili nové podstatné objednávky v strategicky dôležitých oblastiach pre technológie budúcnosti,“ uviedol Chief Executive Officer Wolf-Hennig Scheider na štvrtkovej výročnej tlačovej konferencii 2021 spoločnosti ZF.

Na začiatku roka 2021 spoločnosť ZF založila novú divíziu Electrified Powertrain Technology, ktorá zväzuje konvenčné, hybridné a čisto elektrické technológie pohonu pre osobné autá. Týmto sa spoločnosť ZF úspešne posunula v transformácii na e-mobilitu. Scheider pokračuje: „Sme v dobrej pozícii, aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť celý rad riešení z oblasti e-mobility z jediného zdroja, a to vo všetkých oblastiach dopravy.“

Kľúčovým prvkom produktovej rady je striedač ako centrálna súčiastka výkonovej elektroniky. „V tomto segmente sa chceme stať obchodným lídrom v Európe a popredným svetovým dodávateľom,“ zdôraznil Scheider. Ku koncu roka 2020 ZF získala zákazky na komponenty elektrického hnacieho ústrojenstva v hodnote predaja 14 miliárd eur v najbližších niekoľkých rokoch. Tento pozitívny trend pokračoval aj v prvých mesiacoch roka 2021 s ďalšími novými objednávkami. So založením divízie spoločnosť ZF tiež zlepšila spoluprácu v rámci svojej organizácie a skracuje dobu koordinácie a rozhodovania.

Nová divízia technológia komerčných vozidiel sa stáva popredným dodávateľom systémov

Spoločnosť ZF sa tiež zameriava na zjednotenú, efektívnu a kooperatívnu organizáciu v sektore komerčných vozidiel. Spoločnosť Wabco, zaoberajúca sa technológiami úžitkových vozidiel, bude na konci tohto roka zlúčená s už existujúcou divíziou ZF Commercial Vehicle Technology. Akvizícia spoločnosti Wabco prebehla 29. mája 2020; jej dáta sú zahrnuté v konsolidovanej účtovnej uzávierke po dobu siedmich mesiacov po akvizícii.

Scheider vidí skvelý pokrok v integračnom procese: „Každým dňom sa ukazuje, že Wabco do našej organizácie pasuje. Vyvinuli sme počiatočné spoločné projekty a premieňame ich v objednávky zákazníkov. Už teraz môžeme vidieť výhody spolupráce z hľadiska produktu, nových zákaziek i financií.“

Softvér a centrálne počítače sú zavedené ako nové oblasti podnikania

Dlhodobé strategické zladenie spoločnosti ZF sa teraz ďalej zrýchli v oblastiach elektroniky, softvéru a autonómneho riadenia. Prvýkrát tiež spoločnosť ZF ponúka softvérové produkty, ktoré si zákazníci môžu objednať nezávisle od hardvéru. Pre tento účel založila ZF Globálne softvérové centrum, aby tak urýchlila vývoj softvérových riešení a premenila dátové produkty a služby v ziskové obchodné modely. To nesie vysoký potenciál, pretože podiel softvéru vo vozidle sa bude aj naďalej zvyšovať a čoraz viac komponentov je vybavené senzormi, ktoré sú potenciálnym zdrojom dát. ZF Globálne softvérové centrum funguje podľa najmodernejších metód vývoja softvéru a nedávno predstavilo middleware softvér pre vysoko výkonné centrálne počítače vo vozidlách budúcnosti.

Okrem softvéru sú tiež hardvérové komponenty veľmi žiadané, ako je napríklad modulárny ZF ProAI vysoko výkonný počítač, pretože výkonné centrálne počítače nahradia mnoho malých riadiacich jednotiek v automobiloch novej generácie. Vo svojej najnovšej konfigurácii nastaví ZF ProAI nové štandardy pre digitalizáciu a prepojenie automobilu. ZF bude zásobovať niekoľkými miliónmi jednotiek ZF ProAI globálny výrobcov osobných i úžitkových vozidiel. „Našim cieľom je zabezpečiť a ďalej rozširovať našu pozíciu v oblasti softvéru a vysoko výkonných počítačoch prostredníctvom komplexnej digitalizačnej kampane. ZF zamýšľa byť popredným poskytovateľom centrálnych riadiacich jednotiek a softvérových produktov,“ povedal Scheider.

Technológia veternej energie sa pozitívne vyvíja

Divízia Industrial Technology bola v roku 2020 tiež úspešná: napríklad produkty prevádzkovej jednotky Wind Power Technology boli veľmi žiadané. Predaj v tejto jednotke sa od roku 2013 štvornásobne zvýšil, z cca 230 miliónov eur na rekordnú úroveň 1 miliardy EUR v minulom roku. Návrh prevodovky od ZF je založený na metóde novej platformy so štandardizovanými komponenty a ponúka tak maximálnu flexibilitu výrobcom veterných turbín. To umožňuje rýchlu adaptáciu nových modelov turbín a skracuje potrebný čas pre uvedenie na trh.

Ukazovateľom nových trendov je strategické partnerstvo nedávno dohodnuté medzi spoločnosťou ZF a dánskym výrobcom veterných turbín Vestas. Spoločne vyvinú prevodovky pre novú a najväčšiu triedu 15mW veterných turbín na svete pre použitie na mori. Prvýkrát tak môže jedna z týchto turbín generovať približne 80 gigawatthodín zelenej elektriny ročne. Jediná veterná turbína je dostatočná na pokrytie napájaniu asi 20 000 európskych domácností a k úspore viac ako 38 000 ton CO2. To zdôrazňuje príspevok spoločnosti ZF k rozširovaniu obnoviteľných energií a znižovania skleníkových plynov.

Ambiciózny cieľ: spoločnosť bude klimaticky neutrálna do roku 2040

Zásady trvalo udržateľného podnikového riadenia sú pevne zakotvené v stratégii ZF. Úsilie o udržateľnosť sa zameriava na štyri oblasti – produkty, výroba, zamestnanci a dodávateľský reťazec. „Naším ambicióznym cieľom je stať sa do roku 2040 klimaticky neutrálnym – o desať rokov skôr, než bolo plánované podľa Parížskej dohody,“ uviedol CEO ZF Scheider. „Okrem iného chceme systematicky znižovať naše emisie CO2 v celom dodávateľskom reťazci.“ Spoločnosť ZF preto zaviedla kritérium udržateľnosti, aby zvýšila povedomie medzi obchodnými partnermi a predstavila očakávania, pokiaľ ide o udržateľnosť a dekarbonizáciu. Spoločnosť ZF sa tiež pripojila k „Alliance of CEO Climate Leaders“ od World Economic Forum, pretože ochranu životného prostredia možno úspešne riadiť iba spoločným úsilím.

Kľúčové ukazovatele: silné oživenie v druhej polovici roka 2020

Spoločnosť ZF vykazuje za rok 2020 tržby vo výške 32,6 miliárd EUR (v roku 2019: 36,5 miliárd EUR), čo je o 11% menej ako predchádzajúci rok. „Po vypuknutí pandémie sme rýchlo preverili všetky naše výdavky,“ povedal CFO ZF Dr. Konstantin Sauer. „Prísnu kontrolou našich nákladov a kapitálových výdavkov a úpravou našich štruktúr sa nám v druhej polovici roka podarilo výrazne zlepšiť náš výsledok a peňažný tok. Oživenie trhu pomohlo tiež.“ Spoločnosť ZF tiež ťažila z oživenia čínskeho trhu, a preto tržby v Ázii a Tichomorí dokonca mierne prekročili hodnotu z predchádzajúceho roka.

Upravený EBIT predstavoval 1 047 miliónov EUR (v roku 2019: 1 503 miliónov EUR); upravená marža EBIT spadla na 3,2 percenta (v roku 2019: 4,1 percenta). Voľný peňažný tok upravený pre aktivity fúzií a akvizícií činil 994 miliónov eur (v roku 2019: 803 miliónov EUR). Čistý zisk po zdanení vo výsledku mínus 741 miliónov EUR je v zásade spôsobený rezervami na reštrukturalizáciu a značnými počiatočnými výdavkami na budúce úlohy, ktorým sa chce ZF venovať aj napriek prísnu nákladovú disciplínu.

ZF sa tiež držia svojich výskumných a vývojových aktivít (R&D): V predchádzajúcom roku sa pomer R&D zvýšil zo 7,3% na 7,7% v porovnaní s rokom 2019. To zodpovedá výdavkom R&D vo výške 2,5 miliardy EUR (v roku 2019: 2,7 miliardy EUR). Investície do majetku, budov a zariadení predstavovali 1,4 miliardy EUR (v roku 2019: 1,9 miliardy EUR). Pomer investícií predstavoval 4,4 percenta (v roku 2019: 5,2 percenta).

ZF zabezpečuje ďalšiu likviditu

Za účelom zlepšenia finančnej situácie zaistila ZF v prvej polovici roka 2020 ďalšiu likviditu prostredníctvom syndikovaného úverového rámca. Tento úver bol plne splatený v druhej polovici roka 2020. ZF sa tiež dohodla so svojím bankovým konzorciom na úprave finančných zmlúv. Prvýkrát tak spoločnosť ZF zaviedla program EMTN (Euro Medium Term Note), ktorý umožňuje rýchlejšie a flexibilnejšie umiestňovanie dlhopisov. V rámci tohto programu už ZF umiestnila dlhopisy v celkovom objeme 2 miliardy EUR na jeseň roku 2020. „Kapitálový trh a naši investori oceňovali všetky tieto opatrenia,“ uviedol Sauer. „To podčiarkuje ich dôveru vo finančnú stabilitu ZF aj v ťažkých časoch.“

Zmena personálnej štruktúry v skupine

V budúcnosti bude zameranie na technológie udávajúce trendy vyžadovať tiež upravené zručnosti a kvalifikácie zamestnancov ZF. Spoločnosť ZF v súčasnosti organizuje najväčší vzdelávací program vo svojej histórii, aby zamestnanca zoznámila s novými technológiami. „E-Cademy“, vzdelávacia iniciatíva zameraná na elektromobilitu, podporuje zamestnancov pri zvládaní technologických zmien. Komplexné školiace moduly sú navrhnuté tak, aby zamestnancom umožnili získať konkrétne kvalifikáciu pre budúce pracovné profily.

ZF zároveň postupne prispôsobuje svoju výrobnú kapacitu nižšej úrovni výroby vozidiel na svetových trhoch v najbližších rokoch. Napríklad v Nemecku takmer 2 000 zamestnancov prijalo odstupné a ponuky odchodu do dôchodku. V predchádzajúcom roku spoločnosť ZF znížila celkový počet pracovných miest o 6 450 na celom svete. Boli vytvorené ďalšie pracovné miesta v oblastiach elektromobility, autonómneho riadenia a vývoja softvéru. K 31. decembru 2020 mala spoločnosť ZF 153 522 zamestnancov po celom svete (v roku 2019: 147 797). Tento nárast je dôsledkom integrácia približne 12 000 zamestnancov Wabco na konci mája.

Stabilný výhľad na rok 2021

S ohľadom na dlhodobé strategické preladenie, expanziu budúcich technologických odborov aj novo uzatvorené objednávky z minulého roka sa spoločnosť ZF pozerá s dôverou vpred. Na základe očakávaného ďalšieho oživenia globálnej ekonomiky a aktuálnych odhadov pre jednotlivé divízie očakáva spoločnosť ZF tohtoročné tržby vo výške 37 miliárd EUR až 39 miliárd EUR. Spoločnosť ZF očakáva upravenú maržu EBIT v rozmedzí 4,5 až 5,5 percenta; upravený voľný peňažný tok sa očakáva medzi 0,8 miliardy EUR až 1,2 miliardy EUR. Kvôli neistotám vyplývajúcim z pandémie Covid-19 a jej neistého rozsahu a dobe trvania príslušných uzáver nemožno vylúčiť ovplyvnenie tohto odhadu. Súčasný nedostatok dodávok polovodičov predstavuje výzvu a ovplyvňuje celý dodávateľský priemysel, vrátane ZF. V tomto okamihu však zatiaľ nie je možné posúdiť vplyv na celý rok 2021.

ZF 2020 kľúčové ukazovatele

 20202019
Tržby32,6 miliardy EUR36,5 miliardy EUR
Počet zamestnancov153 522147 797
EBIT (upravený)1 047 miliónov EUR1 503 miliónov EUR
EBIT marža (upravená)3,2%4,1%
Čistý zisk alebo strata po zdanení –741 miliónov EUR400 miliónov EUR
R&D výdavky2,5 miliardy EUR2,7 miliardy EUR
Investície do majetku, budov a zariadení1,4 miliardy EUR1,9 miliardy EUR
Pomer vlastného kapitálu12.1%22.0%
Voľný peňažný tok (upravený)994 miliónov EUR803 miliónov EUR
Tržby Európa14,8 miliárd EUR16,7 miliárd EUR
– z toho v Nemecku6,4 miliárd EUR7,1 miliárd EUR
Tržby Severná Amerika8,6 miliárd EUR10,4 miliárd EUR
– z toho v US7,3 miliárd EUR8,8 miliárd EUR
Tržby Južná Amerika752 miliónov EUR1,1 miliárd EUR
Tržby Ázie a Tichomoria a India8,1 miliárd EUR7,8 miliárd EUR
– z toho v Číne6,4 miliárd EUR5,8 miliárd EUR
Tržby Afrika315 miliónov EUR469 miliónov EUR

 

Značky: