Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Poslednú tohtoročnú výzvu Fondu SK-NIC spoločnosť vyhlásila 1. septembra 2020 a otvorená bola až do 15. októbra.

Do termínu uzávierky prišlo rekordných 286 žiadostí od rôznych občianskych združení, neziskových organizácií, samospráv, škôl či fyzických osôb z celého Slovenska!

Výzva zahŕňala tri okruhy tém:

  1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
  2. projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej fungovania alebo zlepšujúce život jej členov),
  3. projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.

Z celkového počtu prihlásených (286) splnilo formálne náležitosti 171  projektov. Tie sa dostali do vecného kola hodnotenia, kde sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie projektu, efektivitu či udržateľnosť projektu. Hodnotitelia napokon navrhli schváliť 14 najlepších projektov.

Druha vlna koronavírusu udrela naplno a preto sme radi, že môžeme pomôcť s realizáciou ďalších projektov. Počet žiadostí je ešte vyšší ako naposledy a vidíme, že projekty sú opäť veľmi kvalitné. Veríme, že sa ich podarí zrealizovať a pomôžu k rozvoju nášho krásneho Slovenska,“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC.

Už tradične sa po uzavretí výzvy rozhodujeme aj o ďalšej podpore projektov mimo Fond SK-NIC a vyzerá, že aj tentokrát si budeme mať z čoho vyberať. Je radosťou skonštatovať, aký tvorivý potenciál majú predkladatelia našich projektov. Rozmanitosť toho, čo by chceli projektmi dosiahnuť, nám potvrdzuje fakt, že reálny, ale hlavne virtuálny svet je priestorom takmer neobmedzených možností,“ dodal.

V RÁMCI VÝZVY PRE MALÉ PROJEKTY 2020 DOSTANÚ PODPORU Z FONDU SK-NIC TIETO PROJEKTY:

ŽiadateľNázov projektuSchválená suma v EUR
MAGIKOSSpoločne prekonáme bariéru mlčania4 000,00
EDUMA, n.o.Bezpečne v triede aj na internete10 000,00
OpenLab, o. z.Drilleo – online testovanie9 200,00
Aj Ty v ITGIRLS CODE ONLINE9 000,00
Ľubomír ŠarkőzyInkluzívne vzdelávanie s využitím digitálnych technológií2 583,42
Asociácia pre mládež, vedu a technikuJunior Internet 20219 122,00
IN-NOVA„Ja“, Robot5 935,50
Fond detí, n.f.Porozprávajme sa spolu9 355,00
Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa 107My to už vieme, a čo vy?5 410,00
Špeciálna základná školaPozrite sa, dokážeme toho viac5 842,67
Uni2010, o.z.Rozbehni sa! Online Akadémia8 500,00
Základná škola JakubovIT škola 21. Storočia7 790,00
Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaPoužívame asistenčné technológie pri práci na počítači a mobilnom telefóne5 893,96
ZDRUŽENIE PRIATEĽOV DENNÍKA NNástrahy internetu – vzdelávacia príručka pre školy7 367,45

 

Požadované sumy sú v súlade s podmienkami výzvy v rozmedzí od 2 500 EUR do 10 000 EUR. Z Fondu SK-NIC bude rozdelená celá suma, vyčlenená na výzvu, a to vo výške 100 000 EUR. Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory budeme s autormi úspešných projektov uzatvárať individuálne, pričom financovanie prebehne po podpise zmluvy.

Všetky potrebné informácie o tejto, ale aj budúcich výzvach nájdete na našom webe alebo na webe Nadácie Pontis.

Značky: