Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mesto Trenčín má ambíciu stať sa smart mestom, a preto sa rozhodlo využiť aktuálne vyhlásenú dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva SR, ktorá finančne podporí realizáciu smart city riešení v slovenských mestách.

Mesto Trenčín využilo koncept inovačnej súťaže vyhlásilo inovačné zadania pre tri oblasti aplikácie smart riešení – komunikácia s občanmi, starostlivosť o seniorov a Kino Hviezda. Inovátori mali predstaviť svoje riešenia na zadané témy, ich hlavnou motiváciou bola možnosť získať odporúčania pre aktuálnu dotačnú výzvu Ministerstvo hospodárstva. V rámci výzvy môžu firmy získať financovanie na vypracovanie štúdie realizovateľnosti a následné zavádzanie smart city riešení do praxe.

Súťaž smart city riešení

Súťaž nám priniesla zaujímavý prehľad v oblasti smart city riešení na trhu. Do súťaže sa zapojila pestrá skupina 13 záujemcov – od študentov vysokých škôl až po renomované firmy. Veľkou výhodou bol aj fakt, že mesto sa nemuselo k ničomu zaviazať. Enormný záujem potvrdil, že smart riešenia predstavujú budúcnosť nášho mesta“, zhodnotil priebeh súťaže Patrik Žák, viceprimátor Trenčína.

13. júna bola v Trenčíne zorganizovaná séria prezentácií smart city riešení pre všetky oblasti. Na základe predstavených ideí sa mesto rozhodlo odporučiť tri projekty pre potenciálne financovanie zo strany Ministerstva hospodárstva. Aliter Technologies ponúklo riešenie pre seniorov využiteľné nielen v domovoch dôchodcov, ale i v terénnej opatrovateľskej službe. Bot Media sa do dotačnej výzvy zapojí s projektom smart komunikácie s občanmi prostredníctvom chatbotu využívajúca umelú inteligenciu. A do tretice, ďalším odporúčaním projektom je Invipo – flexibilná a otvorená platforma, ktorá integruje kľúčové informácie o meste a ich zdieľanie prostredníctvom online dashboardu a mobilnej aplikácie.

O inovačnej súťaži Ideas & Solutions

Inovačná súťaž bola zorganizovaná spoločnosťou Centire s.r.o. v rámci medzinárodného projektu OpenMaker. „Sme veľmi radi, že práve Trenčín bol prvým zástupcom verejného sektora v našej súťaži a pridal sa tak k renomovaným výrobným firmám ako Mondeléz a Volkswagen. Koncept inovačnej súťaže prináša celý rad benefitov aj pre zadávateľov, ako i pre inovátorov. Mestu Trenčín sa  predstavilo celé spektrum inovátorov, z ktorých si môžu vybrať tých najlepších. Vďaka svojmu zapojeniu Trenčín opäť potvrdil svoj status inovatívneho mesta“, komentoval zapojenie Trenčína Ľubomír Billý, projektový manažér OpenMaker na Slovensku.

Značky: