Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

„Vďaka“ závratne rastúcim cenám elektrickej energie sa čoraz viac začal skloňovať aj pojem fotovoltika. Áno, obnoviteľné zdroje energie sú dôležité nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z ekologického a podobne, ale predsa len, ľudí vždy najviac zaujíma cena.

Chcete si byť istý, že sa vám fotovoltika oplatí? Nechajte si vypracovať detailnú analýzu

A kedy je vhodnejší čas na inštaláciu fotovoltiky ak nie vtedy, keď sa to čím ďalej tým viac ekonomicky vypláca? Zvažujete aj vy pre svoj dom alebo firmu inštaláciu fotovoltického systému? Stručne si povieme, aký je pritom postup.

Už sme naznačili, že na fotovoltike najviac ľudí zaujíma ekonomická stránka veci a teda finančná úspora, či návratnosť investície. Preto si na začiatku môžete nechať vypracovať analýzu úspornosti a návratnosti investície do fotovoltiky. Vďaka takejto analýze sa budete môcť pre fotovoltiku rozhodnúť na základe detailných dát.

Po analýze nasleduje projektovanie a inštalácia

Ak ste sa teda pre fotovoltiku rozhodli aj po preštudovaní si detailnej analýzy, nasleduje projektovanie fotovoltického systému. Projektová dokumentácia obsahuje všetky potrebné časti pre zabezpečenie bezproblémovej realizácie inštalácie. Týmito časťami sú: technická správa, špecifikácia použitých zariadení, detailný rozpočet a výkaz výmer, situácie so zákresom výstavby zariadení, schéma zapojenia zariadení a rozvádzača a protokol o určení vonkajších vplyvov.

Doteraz sme tu mali len „papierovačky“, ale už sme sa dostali k poslednému kroku, ktorým je dodávka, odborná inštalácia, oživenie a sprevádzkovanie fotovoltického systému. Aj keď sa môže zdať, že je to len posledný detail predtým, ako vám začne elektrickú energiu „dodávať“ slnko, rozhodne netreba inštaláciu podceniť. Je preto dôležité, aby ju robila výlučne certifikovaná a skúsená spoločnosť.

Značky: