Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tridsať rokov pôsobenia medzinárodnej spoločnosti 3M v regióne východnej Európy sa v pozitívnom svetle prejavilo aj u nás na Slovensku – a vôbec nie len čo sa týka ekonomickej stránky či pracovných miest. Okrem výroby totiž medzi hlavné piliere 3M patrí aj rovnosť príležitostí, trvalá udržateľnosť a s nimi spojené CSR aktivity, ktoré úspešne realizujú aj v našom regióne.

Za viac než 120 rokov fungovania 3M sa lokálna spoločnosť z Minnesoty stala celosvetovým lídrom na poli inovácií a postupne expandovala do mnohých častí sveta. Už 30 rokov pôsobí aj na trhu východnej Európy, kde 3M spolupracuje s miestnymi zákazníkmi a svojimi jedinečnými produktmi a riešeniami pomáhajú ľuďom v domácnostiach, ale aj na pracoviskách.

Soňa Roventa-Hakszer, Country Leader, 3M Slovensko, Tomas Pata, EMEA Corporate Affare Certified Lean Six Sigma Black Belt - Project Manager for Lean Six Sigma projects, 3M Česko, Olga Čadová, Country Leader, 3M Česko
Zdroj: 3M
Soňa Roventa-Hakszer, Country Leader, 3M Slovensko, Tomas Pata, EMEA Corporate Affare Certified Lean Six Sigma Black Belt – Project Manager for Lean Six Sigma projects, 3M Česko, Olga Čadová, Country Leader, 3M Česko

„Nepredávame produkty, ale riešenia. Naším cieľom je uľahčiť životy ľudí po celom svete,“ hovorí Soňa Roventa-Hakszer, Safety & Industrial Channel Leader, 3M East Europe a Region & Country Leader, 3M Slovakia a dodáva, že región východnej Európy je pre 3M kľúčový.

30 rokov prinieslo ovocie aj u nás

Riešenia z dielne 3M uľahčujú životy ľudí aj u nás, jedno z piatich najväčších výrobných centier 3M na svete sa nachádza v susednom Poľsku. „V súčasnosti v Superhube vo Vroclave vyrábame viac ako 12 000 inovatívnych produktov, všetky s označením „Made in Poland“. Odtiaľ sa vyvážajú takmer do celého sveta,“ vysvetľuje Soňa Roventa-Hakszer. Toto množstvo vypovedá o tom, aký veľký význam má poľská pobočka. „V Poľsku máme niekoľko veľkých výrobných závodov a Globálne stredisko, kde dokopy zamestnávame tisícky zamestnancov. K tomu ešte treba prirátať ľudí pôsobiacich v marketingu spoločnosti a obchodných zástupcov,“ objasňuje.

Celkovo nejde o žiadnu malú východoeurópsku pobočku: za 30 rokov investovalo 3M v regióne 650 miliónov dolárov, dalo prácu 4400 zamestnancom v 7 výrobných závodoch a na 200 výrobných linkách – okrem Poľska, Maďarska Českej republiky ich nájdeme aj u nás, v Bratislave a Banskej Bystrici. Každá krajina má pre pobočku svoj vlastný prínos. „Povedomie o značke je na Slovensku medzi odbornou verejnosťou veľmi vysoké. Ľudia z priemyslu či zdravotníctva poznajú 3M vďaka jeho inovatívnym produktom a propagácii vedy v regióne,“ dodáva Soňa Roventa-Hakszer.

Keď hovoríme o Slovensku, odpoveďou Sone Roventa-Hakszer ako Safety & Industrial Channel Leader, 3M East Europe a Region & Country Leader, 3M Slovakia na otázku, akí sú slovenskí zákazníci vo všeobecnosti, je ich priateľský prístup, ale zároveň profesionálny odstup. „Slováci sú dosť nároční, pokiaľ ide o dobré parametre výrobkov a najmä kvalitné služby. Očakávajú okamžitú pozornosť a rýchle konanie. Na cenu zvyčajne až takí citliví nie sú,“ opisuje.

Produkty, s ktorými sa stretáva každý

Aj u nás sa stále nájdu ľudia, ktorí spoločnosť 3M nepoznajú, jej produkty však áno. V priemere sa s rôznymi výrobkami tejto značky stretávame pri rôznych situáciách až 17-krát denne!

Ide predovšetkým o súčiastky používané v zdravotníctve a automobilovom priemysle, ale aj známe kancelárske potreby, nalepovacie štítky Post-it®. Počas pandémie sa stali kľúčovými výrobcami ochranných pomôcok, FFP2 a FFP3 respirátorov. Mimochodom, tieto respirátory 3M vyrábala už desiatky rokov, využívali sa totiž aj v priemysle ako ochrana baníkov pred prachom.

Vedu a výskum nielen robia, ale aj popularizujú

Nie sú to však len čísla, čo robí spoločnosť jedinečnou, ale aj to, v koľkých ďalších smeroch dokáže pomôcť ďalej a ako svoj vplyv využije. To si uvedomuje aj 3M, preto svoj dosah využíva na pomoc v oblastiach, ktoré považuje za kľúčové: globálne, ako aj v našom regióne. Svoju aktivitu vo veľkej miere zameriavajú na vedu a výskum, čo je oblasť, v ktorej sa snažia o popularizáciu, ale aj inklúziu.

Spolupracujú s univerzitami a ich študentmi, ktorí už počas štúdia dostávajú možnosť získavať praktické skúsenosti a sú pre nich vytvorené podmienky na navrhovanie inovatívnych riešení. „V regióne východnej Európy organizujeme súťaže pre študentov, ako napríklad 3Mind, s cieľom povzbudiť mladých ľudí, aby zvládli výzvy v oblasti technológií, chémie a medicíny. Spolu s technickými školami vychovávame nové generácie vedcov, inžinierov, špecialistov na mechatroniku a elektroniku,“ hovorí  Soňa Roventa-Hakszer, Safety & Industrial Channel Leader, 3M East Europe a Region & Country Leader, 3M Slovakia, pričom zdôrazňuje, že mnoho študentov ostáva po skončení školy pôsobiť v 3M a stávajú sa cennou súčasťou tímu.

Veľkou snahou 3M je povzbudiť k záujmu o štúdium vedy a techniky najmä dievčatá a ženy. Nielenže podporujú organizácie, ktoré sa popularizácii vedy u žien venujú, ale aj sami idú príkladom a ponúkajú im možnosti na uplatnenie. Samozrejmosťou je úplná platová rovnosť medzi mužmi a ženami na všetkých pozíciách.

Životné prostredie bije na poplach a 3M na to odpovedá konkrétnymi činmi

Práve veľké spoločnosti majú obrovský vplyv aj na globálne smerovanie a 3M si to uvedomuje. ,,Spoločne budujeme silnú ekonomiku krajín regiónu a ovplyvňujeme životy ich obyvateľov. Vytvárame inovatívne podniky, dbáme na diverzitu a investujeme do udržateľných riešení. Takto vidíme smerovanie aj do budúcna,“ vysvetľuje Soňa Roventa-Hakszer filozofiu spoločnosti 3M. Najdôležitejšími aspektmi v týchto dňoch sa zdajú byť najmä ekológia a udržateľnosť.

3M si svoju zodpovednosť uvedomuje a aj so zodpovedným prístupom začína od seba. Cieľom je vždy konať s ohľadom na našu planétu a jej budúcnosť. Preto vyvíjajú inovatívne výrobky, ktoré podporujú udržateľný rozvoj. Ich prioritami sú energetická účinnosť, moderné odpadové hospodárstvo, udržateľná spotreba vody a obnoviteľné zdroje energie.

Už od roku 1975 sa 3M zapája do mnohých environmentálnych projektov a ich plány do budúcna sú veľmi konkrétne: zameriavajú sa na ochranu vodných zdrojov a celkovo zníženú spotrebu vody pri výrobnom procese, do roku 2025 sa zaviazali znížiť množstvo fosílnych palív o 56,7 tis. ton a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. O všetky tieto ambície sa usilujú celosvetovo, ale aj v regióne východnej Európy, kde vo svojich výrobných závodoch plánujú do roku 2023 znížiť spotrebu elektrickej energie, vody a znížiť emisie CO2.

Značky: