Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Belgický dozorný orgán rozhodol, že cookie lišta od IAB Europe je v rozpore s GDPR. Ak nadobudne rozhodnutie právoplatnosť, bude mať vplyv aj na slovenských prevádzkovateľov webov. Odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty radí, ako sa môžete na tento scenár pripraviť.

Téma tzv. „cookies“ je na Slovensku dlhodobo podceňovaná, a to aj napriek tomu, že sa týka prakticky všetkých prevádzkovateľov webov. V SR upravuje cookies zákon o elektronických komunikáciách, ktorý okrem iného implementuje ePrivacy smernicu Európskej únie. Tá podmieňuje marketingové využívanie cookies súhlasom užívateľa. Až v minulom roku však boli zavedené sankcie za porušenie pravidiel cookies, ktoré v slovenskej legislatíve takmer 20 rokov chýbali. Prekvapivá je však ich výška – až do 10% z obratu. Pokuta tak môže v tomto prípade presiahnuť aj výšku sankcie podľa GDPR, ktorá je v najvyššej sadzbe 4 % z celkového svetového ročného obratu s limitom 20 miliónov eur. Naopak, pri „nepodnikateľoch“ môže byť uložená maximálne pokuta vo výške do 20 000 eur. „Pri zásahoch do súkromia nie je dôležité, či ich robí fyzická alebo právnická osoba alebo či má status podnikateľa, podstatný je dopad porušenia na práva dotknutých osôb. Znenie zákona upravujúce sankcie pre podnikateľov a nepodnikateľov rozdielne bude skôr motiváciou pre obchádzanie zákona,“ zhodnotil zavedenie sankcií advokát a odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty z advokátskej kancelárie Dagital Legal.

Cookie lišta v rozpore s GDPR

Väčšina prevádzkovateľov nemá čas ani dostatočné vedomosti na riešenie úpravy „cookies“ a volia jednoduché riešenie v podobe externého dodávateľa rozhrania. Medzi najznámejších poskytovateľov v EÚ patrí spoločnosť IAB Europe so svojím systémom získavania súhlasu „Transparency & Consent Framework“ (TCF). Známe cookie lišty využíva v EÚ až 80 % prevádzkovateľov webov, vrátane gigantov ako Google, Microsoft či Amazon. Cieľom je informovať používateľov o oprávnených záujmoch inzerentov a súčasne získavať súhlas používateľov so spracovaním osobných údajov v systéme real-time bidding (RTB)[1].

Podľa belgického dozorného orgánu sú však cookie lišty v rozpore s GDPR. APD vo svojom rozhodnutí uvádza, že nemôže nariadiť odstránenie všetkých TC Stringov, ktoré boli doteraz vytvorené v IAB Europe. APD od spoločnosti IAB Europe požaduje zabezpečenie vymazania osobných údajov zhromaždených prostredníctvom TC Strings v kontexte osobitného mechanizmu nazývaného „globálny rozsah“. IAB Europe bola uložená aj pokuta vo výške 250 tisíc eur. V zmysle rozhodnutia TCF totiž okrem iného nezabezpečuje bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, nepoužíva platný právny základ a neinformuje užívateľov o tom, ako budú ich osobné údaje ďalej spracúvané. Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže IAB Europe podalo odvolanie. V prípade, ak bude neúspešné, budú osobné údaje, ktoré prostredníctvom TCF zhromaždili prevádzkovatelia v EÚ, spracúvané nezákonne, a teda budú musieť byť vymazané.

Prevádzkovateľom webových stránok odporúčam komplexný audit využívania cookies a to nielen vo vzťahu k prípadu IAB Europe. Je potrebné sa zamerať na to, ktoré osobné údaje skutočne prevádzkovatelia potrebujú a ktoré údaje postačujú aj v anonymizovanej forme, a teda nepodliehajú GDPR.  Audit by mal tiež jasne určiť, aké právne základy sú vhodné na príslušné spracúvanie osobných údajov a či využívaný súhlas spĺňa zákonné podmienky“, uzatvára Jakub Berthoty.


[1] RTB je sieť partnerov, ktorá umožňuje zlepšiť predaj reklamného priestoru prostredníctvom využívania dát v reálnom čase a personalizovanej (behaviorálnej) reklamy. Na predaj a nákup reklamného priestoru používa RTB okamžitú automatizovanú online aukciu, kde používateľ vstúpi na webovú stránku alebo do aplikácie, ktorá obsahuje reklamný priestor, čím sa aktivuje sa automatizovaný online aukčný systém. Tisícky inzerentov ponúkajú v reálnom čase cenu za cielenú reklamu, špecificky prispôsobenú profilu dotknutej osoby. Denne sa takto vydražia miliardy inzerátov.

Značky: