Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Desiatky tisíc produktov, od lepiacich pások po brúsne kotúče a ochranné pracovné prostriedky, vyrobených technologickou spoločnosťou 3M smerujú k vyššej udržateľnosti. Na konferencii OSN o zmene klímy (COP24), ktorá sa konala koncom minulého roku v Katoviciach, globálna spoločnosť oznámila, že všetky produkty uvedené na trh od roku 2019 budú spĺňať aspoň jeden z prvkov udržateľného rozvoja.

Udržateľnosť je jadrom 3M, a snažíme sa robiť ešte viac,“ povedal John Banovetz, hlavný technologický riaditeľ spoločnosti. 3M má v portfóliu 50 000 položiek a každoročne uvádza na trh približne 1 000 nových produktov. Vyvíja tiež aplikácie na mieru pre konkrétnych zákazníkov. Aj ich prostredníctvom môže nová stratégia udržateľnosti zlepšovať životy po celom svete.

K vyššej udržateľnosti, a teda menším dopadom na životné prostredie, môžu výrobky 3M prispieť rôznym spôsobom. Príkladom je možnosť opakovaného použitia produktov, recyklovateľnosť materiálov, nižšia spotreba energie, nižšia spotreba vody, nižšia produkcia odpadu, využívanie obnoviteľných materiálov v priebehu celého životného cyklu výrobku. Časť produktového portfólia 3M zahŕňa výrobky, ktoré vo svojej podstate riešia sociálne a environmentálne problémy, ako je zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie emisií skleníkových plynov, zlepšenie bezpečnosti pracovníkov alebo ochrana pacientov.

Spoločnosť 3M investuje do výskumu a vývoja približne 6 % svojich príjmov, z čoho veľká časť putuje do výroby nových produktov. Vďaka tomu vznikli napríklad energeticky úsporné chladiace imerzné kvapaliny pre dátové centrá, okenné a solárne fólie, materiály na znižovanie hmotnosti vozidiel a úsporu paliva, alebo čistiace prostriedky obmedzujúce spotrebu vody a produkciu odpadu. Cieľom je sústrediť sa na ekologické a sociálne dopady nových produktov už v ranej fáze ich vývoja tak, aby boli čo najviac udržateľné.

Príkladom sú technické kvapaliny Novec, ktoré sa používajú na chladenie počítačov, hasenie, ale aj na precízne čistenie elektroniky a malých dielov. Na rozdiel od obvyklých čistidiel je Novec oveľa šetrnejší k ľuďom, ktorí ho používajú, ako aj k životnému prostrediu. Má nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy a jeho atmosférická životnosť je oveľa kratšia ako u iných chemikálií. Novec tiež chladí batérie elektromobilov (napríklad Miss R od Xing Mobility) a k rozvoju elektromobility prispieva aj celý rad ďalších drobných inovácií z dielne 3M.

Za spomenutie stoja aj špeciálne strešné granule, ktoré redukujú smog. Ich fotokatalytický povlak sa aktivuje pri kontakte s lúčmi UV žiarenia a premieňa smog na rozpustné ióny, ktoré bezpečne zmyje dážď. Granule sa tak významne podieľajú na zlepšení kvality ovzdušia a verejného zdravia a radia sa medzi ďalšie inovatívne produkty spoločnosti 3M.

Udržateľnosťou  a dopadom na životné prostredie sa spoločnosť 3M zaoberá už od roku 1975, kedy prijala program Pollution Prevention Pays. V roku 2015 naň nadviazala definovaním nových cieľov zameraných aj na vodu, energie a otázky klímy, s výhľadom ich naplnenia v horizonte jedného desaťročia. „Za ostatné  tri roky sa nám podarilo dosiahnuť výrazný pokrok v oblasti udržateľnosti. Ako globálna vedecká spoločnosť, so zákazníkmi v mnohých priemyselných odvetviach a na rôznych svetových trhoch, máme príležitosť pozitívne ovplyvniť vývoj životného prostredia,“ uviedla Gayle Schueller, podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka pre udržateľnosť v 3M.

Spoločnosť 3M je dlhodobo uznávaným lídrom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a 19 rokov po sebe bola zaradená do indexu udržateľnosti spoločnosti Dow Jones.

Značky: