Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Príjmy z internetových služieb dosiahli nové štvrťročné maximum s rastúcou ziskovosťou

Stabilný rast používateľov, pričom globálny počet mesačných aktívnych používateľov Xiaomi MIUI presiahol 500 miliónov

Spoločnosť Xiaomi Corporation  (ďalej ֦ Xiaomi ֞ alebo֦ Skupina ֞; kód na burze:1810), spoločnosť zameraná na spotrebnú elektroniku a smart výrobu, ktorej hlavnou činnosťou je výroba smartfónov a smart hardvéru prepojeného na platforme Internetu vecí (IoT), oznámila neauditované konsolidované výsledky za obdobie troch a šiestich mesiacov, ktoré bolo ukončené ku dňu 30. septembra 2021.

V treťom štvrťroku 2021 celkové príjmy spoločnosti Xiaomi dosiahli 78,1 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 8,2 %. Upravený čistý zisk za toto obdobie bol 5,2 miliardy RMB, t.j. medziročný nárast o 25,4 %. Vplyvom globálneho makroprostredia, ako aj trhového sentimentu voči technologickému sektoru v Číne v treťom štvrťroku, dlhodobé investície Xiaomi ocenené v reálnej hodnote cez zisk alebo stratu v aktuálnom období vytvorili nerealizované finančné straty, ktoré výrazne ovplyvnili čistý zisk spoločnosti Xiaomi. Ziskovosť hlavnej činnosti spoločnosti Xiaomi si aj napriek tomu udržala stabilný rast. Spoločnosť Xiaomi predviedla vynikajúci obchodný model aj prevádzku a celkové príjmy a upravený čistý zisk si udržali solídny rast.

A ku dňu 22. novembra 2021 globálny 30-dňový priemerný počet aktívnych používateľov rozhrania Xiaomi MIUI prekročil 500 miliónov, čo predstavuje ďalší míľnik Xiaomi stratégie  Smartphone x AIoT.

Najvýznamnejšie finančné udalosti tretieho štvrťroku 2021:

  • celkové príjmy vo výške 78,06 miliardy RMB, medziročný nárast o 8,2 %
  • hrubý zisk približne na úrovni 14,29 miliardy RMB, medziročný nárast o 40,6 %;
  • upravený čistý zisk mimo rámec IFRS vo výške 5,18 miliardy RMB, medziročný nárast o 25,4 %.

Spoločnosť Xiaomi Corporation uviedla: „Počas tretieho štvrťroka 2021 naďalej posilňujeme našu základnú stratégiu Smartphone × AIoT a napredujeme na trhu prémiových smartfónov. V 11 krajinách a regiónoch sme dosiahli prvenstvo pokiaľ ide o dodávky smartfónov. Pokračovali sme v skúmaní a inovovaní produktov a technológií, aby sme ešte viac posilnili našu konkurencieschopnosť na prémiovom trhu. Naše príjmy z internetových služieb dosiahli nové štvrťročné maximum a naďalej sme odhodlaní investovať do výskumu a vývoja, čím podporujeme hlavnú konkurencieschopnosť našich produktov.“ K 22. novembru 2021 globálny 30-dňový priemerný počet aktívnych používateľov MIUI od Xiaomi prekročil 500 miliónov, čo predstavuje ďalší míľnik stratégie Smartphone x AIoT.

Štvrťročné hodnotenie výkonu

Príjmy z internetových služieb dosiahli nové štvrťročné maximum

Ziskovosť Xiaomi aj v treťom štvrťroku naďalej posilňovala, pričom tržby z internetových služieb dosiahli 7,3 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 27,1 % a nové štvrťročné maximum. Hrubá zisková marža segmentu internetových služieb bola 73,6 %, čo je o 13,1 percentuálneho bodu viac ako v rovnakom období minulého roka.

V treťom štvrťroku sa rýchlo rozširovala aj globálna základňa internetových používateľov Skupiny. K 22. novembru 2021 globálny mesačný priemerný počet aktívnych používateľov rozhrania MIUI od Xiaomi po prvý raz prekročil 500 miliónov, čím bol dosiahnutý ďalší míľnik svetovej expanzie spoločnosti Xiaomi. Počet mesačných aktívnych používateľov MIUI v septembri 2021 vzrástol medziročne o 32,0 % na 485,9 milióna, z toho počet mesačných aktívnych používateľov v pevninskej Číne vzrástol na 127,3 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 16,4 % a čistý zisk za štvrtý po sebe idúci štvrťrok. V septembri 2021 sa počet mesačných aktívnych používateľov globálnej smart televízie Xiaomi a Xiaomi Boxu medziročne rozšíril o viac ako 33,0 %. A k 30. septembru 2021 bol globálny počet predplatiteľov televízie v Skupine 4,7 milióna, čo je medziročný nárast o 13,5 %.

V treťom štvrťroku 2021 príjmy z reklamy spoločnosti Xiaomi dosiahli 4,8 miliardy RMB, čo je medziročný nárast o 44,7 %, a to predovšetkým vďaka rozširujúcej sa používateľskej základni, vyššiemu percentu používateľov prémiových smartfónov a silnejším možnostiam speňažovania. Príjmy z hier dosiahli 1,0 miliardy RMB, medziročne boli vyššie o 25 % v dôsledku silného výkonu vysokokvalitných nových hier a vyšších priemerných príjmov z hier na používateľa („ARPU“), ktoré sa dosiahli vďaka prémiovým a herným smartfónom. Príjmy Xiaomi z iných služieb s pridanou hodnotou dosiahli v treťom štvrťroku 1,6 miliardy RMB. V druhom štvrťroku tohto roka predstavila platforma elektronického obchodu Xiaomi Youpin svoju novú spotrebiteľskú značku Life Element, ktorá ponúka širokú škálu vysokokvalitných produktov bežného denného použitia za konkurencieschopné ceny. A najnovšie, v novembri 2021, spoločnosť Youpin tiež spustila svoj systém platenia členstva UP, aby neustále zlepšovala zážitok svojich používateľov z nakupovania online.

V treťom štvrťroku 2021 sa príjmy Xiaomi zo zámorských internetových služieb medziročne zvýšili o 110 % na 1,5 miliardy RMB, čo tvorí 19,9 % celkových príjmov z internetových služieb a bol tak dosiahnutý ďalší štvrťročný rekord. V budúcnosti budeme ďalej rozširovať a prehlbovať spoluprácu s globálnymi obchodnými partnermi Skupiny a aktívne skúmať nové ponuky internetových služieb na zámorských trhoch.

Spoločnosť Xiaomi je naďalej odhodlaná investovať do výskumu a vývoja, čo zvyšuje základnú konkurencieschopnosť jej produktov. V prvých troch štvrťrokoch 2021 dosiahli kumulatívne výdavky Skupiny na výskum a vývoj 9,3 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 51,4 %. V septembri 2021 spoločnosť Xiaomi predstavila smart okuliare Xiaomi, ktoré sa môžu pochváliť vizuálnym zobrazovaním informácií a interaktívnymi funkciami. A v novembri 2021 uviedla na trh technológiu Loop LiquidCool, ktorá zlepšuje odvod tepla smartfónu pri jeho intenzívnom používaní. K 30. septembru 2021 mal výskumný a vývojový tím Xiaomi celkovo 13 919 zamestnancov, a teda tvoria viac ako 44 % z celkového počtu zamestnancov.

Silné zámorské príjmy a prvenstvo v 11 krajinách a regiónoch pokiaľ ide o dodávky smartfónov

Príjmy Xiaomi zo zámorských trhov dosiahli v treťom štvrťroku 2021 40,9 miliardy RMB, čo predstavuje 52,4 % celkových príjmov. Napriek globálnemu nedostatku kľúčových súčiastok sa Xiaomi podarilo upevniť svoju pozíciu na trhu optimalizáciou alokácie globálnych trhových zdrojov a posilnením kanálov podľa miestnych trhových podmienok. Podľa Canalys trhový podiel v dodávkach smartfónov v treťom štvrťroku zabezpečil Xiaomi prvé miesto v 11 krajinách a regiónoch a spoločnosť sa dostala medzi päť najlepších v 59 krajinách a regiónoch globálne.

Spoločnosť Xiaomi v treťom štvrťroku pokračovala v prehlbovaní svojej prítomnosti na svetových trhoch. Podľa Canalys sa v treťom štvrťroku 2021 umiestnila na 2. mieste v Európe s podielom 21,5 % na trhu smartfónov. V západnej Európe dosiahol trhový podiel smartfónov Xiaomi 17 % a pokiaľ ide o dodávky, zaradila sa medzi tri najlepšie. V strednej a východnej Európe sa Xiaomi umiestnilo na 2. mieste s 28,7 % podielom na trhu s dodávkami smartfónov. V treťom štvrťroku 2021 spoločnosť Xiaomi predala viac ako 6,8 milióna smartfónov prostredníctvom operátorov na zámorských trhoch s výnimkou Indie, čo je medziročný nárast o viac ako 130 %. Podľa Canalys sa podiel Xiaomi na trhu smartfónov v kanáloch operátorov v západnej Európe zvýšil zo 4,6 % v treťom štvrťroku 2020 na 13,0 % v treťom štvrťroku 2021.

Spoločnosť Xiaomi zároveň pokračovala v posilňovaní svojej konkurencieschopnosti na rozvíjajúcich sa trhoch. Podľa Canalys v treťom štvrťroku 2021 dosiahli podiely Xiaomi na trhu v Latinskej Amerike 11,5 %, na Strednom východe 16,3 % a v Afrike 7,3 %. Okrem toho si Xiaomi už 16. štvrťrok po sebe udržiava pozíciu číslo 1 v dodávkach smartfónov v Indii.

Celosvetovo tretie miesto v dodávkach smartfónov za tretí štvrťrok s neustálym zlepšovaním pozície na prémiovom trhu

V treťom štvrťroku 2021, aj napriek celosvetovému nedostatku kľúčových komponentov, globálne dodávky smartfónov dosiahli 43,9 milióna. Podľa Canalys sa v treťom štvrťroku 2021 globálne dodávky smartfónov Skupiny umiestnili na 3. mieste s trhovým podielom 13,5 %. Skupina dosiahla celkové tržby zo smartfónov vo výške 47,8 miliardy RMB s hrubou maržou 12,8 %, čo predstavuje medziročný nárast o 4,4 percentuálnych bodov.

Stratégia segmentácie používateľov Xiaomi a nové produkty Skupine umožnili rozšíriť jej používateľskú základňu. Pokiaľ ide o nové smartfóny uvedené na trh v tomto roku, viac ako polovicu tvoria noví používatelia Xiaomi. Spoločnosť Xiaomi v septembri 2021 predstavila úplne novú sériu Xiaomi Civi, ktorá bola medzi používateľmi dobre prijatá.

V prvých troch štvrťrokoch 2021 globálne dodávky smartfónov Xiaomi s cenou 3 000 RMB alebo vyššou v pevninskej Číne a 300 EUR alebo ich ekvivalentom na zámorských trhoch dosiahli celkovo približne 18 miliónov, čo predstavuje viac ako 12 % z celkových dodávok. Na zámorských trhoch celkové dodávky smartfónov s cenou 300 EUR a viac (prípadne jej ekvivalentom) medziročne vzrástli o viac ako 180 % počas tretieho štvrťroka, najmä v Latinskej Amerike, západnej Európe a na Strednom východe.

Počas novembrového nákupného festivalu Singles’ Day sa smartfóny značiek Xiaomi a Remi spoločne umiestnili na prvom mieste v objeme predaja na Tmall.com, JD.com a Suning.com. Prémiové smartfóny Skupiny sa na stránkach Tmall.com a JD.com tiež umiestnili na prvom mieste medzi smartfónmi so systémom Android s cenou nad 4 000 RMB. Okrem toho sa počas nákupného festivalu celkový objem predaja smartfónov Xiaomi z offline kanálov medziročne zvýšil o viac ako 110 %.

Stratégia Smartphone x AIoT pokračuje a snaha o rast nových maloobchodných možností sa zrýchľuje

Príjmy segmentu Xiaomi IoT a produktov životného štýlu v treťom štvrťroku 2021 dosiahli 20,9 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 15,5 %. Je pozoruhodné, že príjmy Skupiny zo zámorských trhov IoT a produktov životného štýlu dosiahli v tomto štvrťroku nový rekord napriek výzvam v námornej dodávateľskej logistike.

V treťom štvrťroku, na pozadí medziročného globálneho poklesu objemov predaja televízorov, globálne dodávky smart televízorov Xiaomi dosiahli 3 milióny s medziročným nárastom výnosov o 19,5 %. Podľa All View Cloud („AVC“) sa dodávky televízorov Xiaomi dostali na prvé miesto v pevninskej Číne v 11. štvrťroku po sebe a medzi päť najlepších na celom svete v treťom štvrťroku 2021.

Spoločnosť Xiaomi navyše rozšírila kategórie svoje prémiových smart domácich spotrebičov, aby pomohla používateľom vytvárať zdravé a pohodlné prostredie na bývanie. V treťom štvrťroku spoločnosť Xiaomi uviedla na trh smart domáce spotrebiče vrátane štvordverovej smart chladničky Xiaomi 550L a práčky Xiaomi Mini. Darilo sa tiež smart klimatizáciám Xiaomi s funkciou vetrania. Počas novembrového nákupného festivalu Singles’ Day sa kumulatívny predaj domácich spotrebičov Xiaomi na stránke JD.com umiestnil na 3. mieste.

Platforma AIoT od Xiaomi stále rastie. K 30. septembru 2021 počet zariadení Internetu vecí (okrem smartfónov, tabletov a notebookov) pripojených na platforme AIoT po prvýkrát prekročil hranicu 400 miliónov. Počet používateľov s piatimi a viacerými zariadeniami pripojenými k tejto platforme (okrem smartfónov, tabletov a notebookov) prekročil 8 miliónov.

Spoločnosť Xiaomi tento rok zrýchlila svoje nové úsilie o rast maloobchodu, ešte viac upevnila svoje prvenstvo v online kanáloch a zároveň rýchlo rozširuje offline kanály. K dátumu tohto oznámenia celkový počet maloobchodných predajní Xiaomi v pevninskej Číne prekročil 10 000. Xiaomi očakáva, že ďalšie prenikanie na trh nižšej vrstvy Skupine umožní poskytovať služby viacerým používateľom v pevninskej Číne.

Značky: