Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výzva pre prispôsobivejšie technológie, aby sa aj naďalej budoval podiel na trhu. Podľa novej štúdie, ktorú si objednala spoločnosť Ricoh Europe, lídri európskych podnikov tvrdia, že znižujúce sa rozpočty zákazníkov a čoraz vyššie očakávania sú vzhľadom na neistotu trhu kľúčovými príležitosťami pre rast.

Miesto toho, aby ich vnímali ako prekážky, 63 percent lídrov podnikov tvrdí, že stupňovanie očakávaní zákazníkov vedie k šanci získať konkurenčnú výhodu pre vlastnú spoločnosť. Súčasne však 47 percent cituje odpovede zákazníkov, ktorí za hlavný spôsob zvýšenia podielu na trhu považujú úspornejšie riešenia a služby.

Ústredným bodom tohto posunu je využívanie nových technológií, ktoré pomáhajú nielen vedúcim predstaviteľom podnikov v rámci zvyšovania efektívnosti a posilňovania postavenia zamestnancov vo firmách, v ktorých pôsobia, ale v konečnom dôsledku aj v organizáciách svojich zákazníkov.

Viac ako dve tretiny (69 percent) vedúcich predstaviteľov podnikov chcú využiť nové technológie, aby uplatnili väčšiu kontrolu nad vlastnou organizáciou a rýchlo sa prispôsobili zmenám. Avšak 61 percent z nich si želá, aby si mohli technológiu ľahšie prispôsobiť vlastným individuálnym potrebám. Ukázalo sa, že v prípade európskeho podniku tvoria priemerné ročné náklady na modernizáciu technológií približne 26-tisíc eur a z toho vyplýva aj jasná túžba podnikov po nákladovo efektívnejších spôsoboch, ako vždy zostať aktuálny.

David Mills, generálny riaditeľ Ricoh Europe, hovorí: „Digitálne narušenie je určujúcim obchodným fenoménom posledného desaťročia. Vďaka rozsiahlej spolupráci s poprednými európskymi podnikmi na vývoji nových riešení zameraných na zákazníka vieme, že je dôležité, aby každá investícia do technológií dopomohla efektívnejšie pracovať nielen vlastným zamestnancom, ale dopriať tieto výhody aj zákazníkom. Napríklad v spolupráci s oddelením Robotics Centre of Excellence spoločnosti Rabobank sme prostredníctvom umelej inteligencie pomohli skrátiť čas, potrebný na prípravu rozhovorov o poistnom poradenstve, na niekoľko minút. Získaný voľný čas tak môžu využiť nielen zamestnanci firmy Rabobank na iné úlohy, ale profitujú z neho aj zákazníci vzhľadom na rýchlejšie schvaľovanie a spracovanie ich aplikácií.“

Zistite viac na www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.

 

 

Značky: