Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Náklady na pohonné hmoty dokážu vo firmách na Slovensku odkrojiť až tretinu z celkových nákladov. Správne nastavená palivová politika, naopak, prináša výrazné úspory.

Až tretinu z celkových prevádzkových nákladov na vozidlá dokážu firme zhltnúť náklady na pohonné hmoty. Dôvodom však často nie je to, že by jej zamestnanci či stredný a vyšší manažment veľa jazdil, ale zle nastavená palivová politika firmy. „Firmy sa následne v snahe šetriť často pripravujú o mobilitu. No je viacero spôsobov, ako to urobiť bez toho, aby mobilitu akýmkoľvek spôsobom obmedzili,“ hovorí výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre právnické aj fyzické osoby. Tu je niekoľko rád, ako dobre nastavenou palivovou politikou priniesť firme úspory.

  1. Pozerajte na TCO a TCM

Mnoho firiem tieto skratky ani nepozná, no práve celkové prevádzkové náklady na vozidlo (Total Cost of Ownership – TCO) alebo mobilitu (Total Cost of Mobility – TCM) vrátane nákladov na pohonné hmoty by mali byť pre firmu alfou a omegou pri rozhodovaní sa, aké vozidlo si do firmy obstará. „Firmy, ktoré postupne prešli na operatívny lízing, prípadne dali svoje vozidlo do správy vozidlového parku, podľa tohto parametra vozidlá vôbec nevyberali. Buď to nepoznali, alebo nedôverovali spotrebe pohonných hmôt, ktorú uvádzajú výrobcovia vozidiel,“ konštatuje Lucia Čišková. Už výber podľa parametru TCO či TCM však dokáže pomôcť optimalizovať náklady na prevádzku vozidla.

  1. Šetrite spotrebu

Nie, nejde o obmedzenie mobility. No sami viete, že často na služobnej ceste firemným autom musíte spraviť obchádzku aj niekoľko desiatok kilometrov len preto, že firma má zmluvu len s jedným poskytovateľom bezhotovostných palivových kariet. „Pre vodiča, ale aj pre firmu to predstavuje nielen stratený čas, ale aj dodatočné náklady na palivo. Poskytovateľ karty tiež obvykle limituje užívateľa počtom odobratých litrov,“ vysvetľuje Lucia Čišková. Obvykle v takýchto prípadoch majú výhodu väčšie firmy, ktoré vedia uzavrieť zmluvy s viacerými dodávateľmi. No sú aj výnimky. „V prípade, že firma využíva operatívny lízing, prípadne správu vozidlového parku, takáto starosť jej odpadá. Lízingová spoločnosť má totiž zmluvy s viacerými poskytovateľmi, takže aj malá firma má automaticky na výber viac druhov aj počet palivových kariet,“ podotýka výkonná riaditeľka Business Lease. Ako firma pritom profitujete aj zo zliav na čerpaní pohonných hmôt, ktoré opäť šetria náklady. „Na to, aby firma získala palivové karty, pritom nepotrebuje poskytnúť lízingovej spoločnosti žiadne depozity a ani poplatky za karty,“ dodáva Lucia Čišková.

  1. Znížte si administratívu

Pre firmu je následne benefitom aj zníženie administratívnych nákladov. Celý manažment týkajúci sa pohonných hmôt má na starosti lízingová spoločnosť. Tá zabezpečuje objednanie a výmenu palivových kariet, keď sa blíži dátum expirácie, vystavenie novej karty, náhradu v prípade straty či krádeže, odblokovanie karty, keď si ju klient napríklad zablokuje. „To opäť šetrí čas, peniaze, aj personál, ktorý sa namiesto týchto záležitostí venuje core biznisu firmy,“ upozorňuje. Pri využívaní operatívneho lízingu tiež firma dostáva len jednu faktúru. „A to bez záloh, bez inkasných príkazov, a bez ohľadu na počet a druh využívaných palivových kariet. Nemusí zbierať pokladničné bločky, pretože faktúra je daňovo uznateľný doklad,“ podotýka Lucia Čišková. Už samotný operatívny lízing vám pritom umožňuje znížiť administratívu, no hlavne outsourcovať financovania obstarania vozidla, ako aj všetky servisné a pneuservisné náklady a služby s tým súvisiace. V pravidelných mesačných platbách získavate komplexnú mobilitu, pričom platíte len rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou vozidla a zostatkovou cenou po skončení prenájmu, teda len skutočne využitú hodnotu auta.

  1. Ušetrite na cestách po Európe

Ak často vysielate vašich pracovníkov služobnými vozidlami do zahraničia, je dôležité, aby ste čas, palivo aj administratívne náklady šetrili obzvlášť. Vtedy je dobré si vybrať poskytovateľov palivových kariet, ktorí umožnia čerpanie napríklad aj u jeho partnerov, dokonca v zahraničí. Výhodou je zároveň pre vás komfort. „Firmy sa nemusia obmedzovať hľadaním konkrétnej čerpacej stanice, ak jazdia v rôznych geografických oblastiach,“ podotýka. Zároveň môžete tankovať bezhotovostne a bezpečne po celej Európe a bez limitu počtu odobratých litrov. „Firmy u nás obvykle využívajú jeden alebo dva typy palivových kariet. Pri kartách s našim partnerom Slovnaft majú napríklad k dispozícii nielen 253 čerpacích staníc po Slovensku, ale aj stovky čerpacích staníc v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, v Nemecku či v krajinách Beneluxu,“ dopĺňa Lucia Čišková.

  1. Kontrolujte hriešnikov

V rámci faktúry zároveň vidíte podrobný prehľad tankovania a môžete tak efektívne monitorovať palivové náklady jednotlivých vodičov firemných vozidiel. „Fleet manager si v online systéme lízingovej spoločnosti  dokáže pozrieť prehľad spotreby aj to, kto jazdí s výraznou nadspotrebou,“ podotýka. Ak totiž vodič zadáva pri tankovaní aj presný stav najazdených kilometrov, firma vidí spomínaných „hriešnikov“. GPS a monitorovaniu vozidiel zároveň poskytne firme presné údaje o služobných a súkromných jazdách vodičov, teda knihu jázd, no i prípadné škody na vozidlách.

Značky: