Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

AeroMobil podnikol ďalšie významné kroky v procese schvaľovania letovej spôsobilosti pre svoje nové testovacie lietajúce vozidlo modelovej rady AeroMobil 4.0.

V decembri 2018 podala spoločnosť žiadosť o typový certifikát od Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), ktorý v budúcnosti umožní prevádzku vozidla v Európe. Spoločnosť sa usiluje o to, aby v nasledujúcich rokoch bolo vozidlo v súlade s európskou reguláciou pre automobilovú a leteckú dopravu. Zároveň chce dokončiť ďalšie letové a technické testy predtým, ako začne s výrobou.

Cieľom spoločnosti je certifikovať prvé vozidlo ako lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 1200 kg. V rámci certifikačného procesu bude podrobne preverená technická a inžinierska stránka AeroMobilu 4.0. Vozidlo bude musieť vyhovieť reguláciám EASA pre bezpečnosť a letovú spôsobilosť. Spoločnosť začala tiež s výrobou nového experimentálneho prototypu, ktorý by mal byť pripravený na letové testovanie už tento rok.

„Sme radi, že sme sa v rámci nášho harmonogramu dostali až k tomuto míľniku. V nasledujúcich rokoch sa okrem vývoja a testovania vozidla chceme orientovať na prípravu výroby. Stavba nášho lietajúceho vozidla je veľmi komplexný, ale zároveň progresívny proces. Je preto pochopiteľné, že agentúra EASA bude pri analyzovaní dizajnu nášho vozidla dôkladná. Sme pripravení na spoluprácu a sme hrdí na to, že sme dokázali technologicky začleniť najlepšie aspekty automobilovej a leteckej technológie do jedného dopravného prostriedku,“ hovorí Douglas MacAndrew, CTO AeroMobilu.

V súčasnosti tvorí tím AeroMobilu viac ako 40 inžinierov a konštruktérov z viac ako 9 krajín sveta, ktorí majú spolu viac ako 400 rokov skúseností z leteckého alebo automobilového priemyslu. Mnohí z nich v minulosti vyvíjali a certifikovali najinovatívnejšie športové autá a napríklad aj prvé lietadlá s elektrickým pohonom.

„Pri navrhovaní AeroMobilu 4.0 sme samozrejme brali do úvahy existujúci regulačný rámec pre vzdušný priestor a cesty; ako aj infraštruktúru pre malé lietadlá a automobily. Sme si vedomí toho, že v prípade nasledujúcich elektrických modelov vozidiel s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL), bude v mnohých prípadoch potrebné čiastočné prepracovanie dnešných predpisov, takže cesta, ktorú sme si zvolili, je racionálna a pragmatická, nemusíme na nové predpisy čakať. Bezpečnosť je pre AeroMobil najvyššou prioritou rovnako vo vzduchu ako aj na zemi. Veríme, že revolúcia v osobnej doprave sa čoskoro stane skutočnosťou a my tak naplníme túžbu zákazníkov po skutočnej slobode pohybu,“  hovorí Hugues Le Cardinal, vedúci pre letovú spôsobilosť spoločnosti AeroMobil.

Viac o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva:

  • EASA zverejnila Víziu 2020, ktorá podporuje v Európe flexibilnejší a proaktívnejší regulačný systém.
  • Nový rámec zjednoduší certifikáciu a dohľad nad malými a nízkorizikovými lietadlami všeobecného letectva.
  • V roku 2017 EASA uverejnila revíziu 5 pravidiel CS-23, ktoré definujú kritériá založené na výkone a už neobsahujú normatívne predpisy.
  • FAA (Federálna správa letectva v USA) podobne vydala predpis, ktorý je v súlade s predpismi EASA.
  • Tieto nové pravidlá zavádzajú akceptovateľné prostriedky preukazovania zhody (AMC), ktoré priamo podporujú inovácie obsiahnuté v technológii lietajúcich automobilov.
  • Technické špecifikácie boli odstránené z pravidiel a presunuté do AMC. To umožňuje inovatívne riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť.

Značky: