Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Britská analytická spoločnosť GlobalData vypracovala v spolupráci s Huawei štúdiu o predpokladanom vývoji v oblasti hlasových služieb. Až 85% operátorov stále považuje hlasové služby a SMS za rovnako dôležité alebo dôležitejšie ako tie dátové. Prekážkou je však zastaranosť pôvodnej sieťovej infraštruktúry, no aj poskytovanie hlasových služieb na úrovni 2G a 3G.

Štúdia s názvom “Voice in 5G: The Long Transition“ je založená na doterajších výsledkoch prieskumu GlobalData z augusta 2020. Prieskumu sa zúčastnilo 53 operátorov. Dokument obsahuje súhrnný prehľad o súčasnom stave hlasových sietí a prioritách jednotlivých spoločností naprieč Telco sektorom. Popisuje tiež rôzne prístupy k migrácii na architektúru sietí novej generácie.

Niekoľko prístupov, jedna služba

Výsledky štúdie naznačujú, že operátori plánujú zachovať hlasové služby v ich súčasnej podobe. Najčastejším dôvodom je, že to od nich očakávajú zákazníci, no motiváciou je aj príležitosť inovovať svoje portfólio podnikových služieb na báze 5G. Až 85% operátorov dnes považuje sprístupnenie video-hovorov za dôležité až veľmi dôležité.

79% opýtaných operátorov na prenos hlasu stále používa 2G a 3G infraštruktúru. V niektorých častiach sveta fungujú 2G siete na infraštruktúre z 80. rokov, a to aj po tom, ako operátor vypol novšie 3G siete.  Dôvodom je, že technológia 2G bola navrhnutá primárne na prenos hlasu, zatiaľ čo 3G možnosti prenosu dát už prekonalo oveľa efektívnejšie LTE. Podstatná časť užívateľskej základne na trhoch s nízkym ARPU (priemerný príjem za zákazníka) navyše stále preferuje 2G a 3G telefóny, hlavne kvôli nižším nákladom, väčšej odolnosti a dlhšej výdrži batérie.

Ďalším rozhodujúcim motívom je poskytovanie služieb roamingu. 3GPP ponúka operátorom, ktorí využívajú technológiu LTE, dva roamingové štandardy – RAVEL a S8HR. Jeden z nich vyžaduje široké znovunastavenie infraštruktúry, druhý poskytuje iba možnosť účtovania poplatkov na báze dátových balíčkov, nie na báze prevolaných minút. Tento nedostatok často komplikuje dohody s operátormi v iných krajinách.

LTE ako najdôležitejšia inovácia

Aj keď hlasové služby na báze LTE nie sú momentálne u operátorov rozšírené, takmer 66% z nich verí, že dosiahnutie kompletného pokrytia štandardom VoNR (Voice over New Radio prenos hlasu cez 5G sieť) bude trvať najmenej sedem rokov. Medzistupňom bude práve VoLTE (Voice over LTE – prenos hlasu cez LTE), keďže podporuje HD hlasové služby, siete 5G NSA, a uľahčí plynulý prechod na VoNR. Pokiaľ ide o technologické bariéry, 66% operátorov v prechode na VoLTE nevidí prekážky. Iba 19% z nich uvádza to isté o prechode na VoNR.

Spolužitie 2G, 3G a 5G

Zaujímavosťou je, že hlasové služby na báze 2G po globálnom príchode 5G nezaniknú. Výsledky štúdie naznačujú, že operátori budú tieto služby poskytovať aj naďalej, aspoň kým nevzniknú nové a efektívne roamingové štandardy pre 5G. Nasledujúce roky teda operátorom pripravia niekoľko výziev, a to napríklad ako prevádzkovať a udržiavať niekoľko sietí naraz, ako pokryť náklady spojené s týmito činnosťami, alebo ako preklenúť dlhé obdobie pred úplným prechodom na VoNR.

Komplikáciou je aj fakt, že veľká časť 2G a 3G infraštruktúry je takmer na konci svojho životného cyklu. Až 83% operátorov uviedlo, že si uvedomujú zásadnosť a neodbytnosť tohto problému.

 

Značky: