Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Allianz – SP minulý rok vyplatila vyše 1,5 milióna eur za škody po požiaroch na domoch, bytoch a chalupách
  • Približne 7 percent škôd počas vykurovacej sezóny vznikne z komínov a krbov
  • Nevyčistený komín môže skončiť pokutou, aj zníženým plnením

 Sadzami zanesené komíny, pece a krby, neudržiavané vykurovacie zariadenia a nedbalosť pri ich obsluhe či horľavé materiály umiestnené v blízkosti vykurovacích telies. To sú jedny z najčastejších príčin vzniku požiarov v domoch, chatách či na chalupách počas vykurovacej sezóny. Za minulý rok vyplatila Allianz – Slovenská poisťovňa za všetky škody po požiaroch na privátnom majetku viac ako 1,5 milióna eur. Až 60 percent týchto škôd vzniklo práve počas hlavnej vykurovacej sezóny, teda zhruba od polovice októbra do polovice apríla. „V roku 2019 nám klienti z privátneho poistenia nahlásili spolu 448 požiarov. 273 týchto poistných udalostí, teda takmer dve tretiny, vzniklo na konci jesene, v zime a začiatkom jari, teda počas obdobia vykurovania. Za tieto škody sme vyplatili vyše 915-tisíc eur,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP Milan Rajec.

Požiar z krbu či komína

Zo štatistík Allianz – SP ďalej vyplýva, že približne 7 percent požiarov vzniklo vlani v období vykurovania z komínov a krbov. „Vo viacerých prípadoch bolo príčinou požiaru vznietenie sadzí v komíne. V ďalšom prípade požiar zapríčinil nevyhovujúci stav komínového telesa a spôsobil škodu na majetku za viac ako 7300 eur,“ vymenúva M. Rajec.

Za zanedbaný komín pokuta, aj krátenie plnenia

Majitelia domov majú zo zákona povinnosť pravidelne kontrolovať a čistiť komín. Kontrola sa robí zväčša raz ročne, no závisí to od typu spotrebiča napojeného na komín a od celkového tepelného výkonu. Pri nesplnení tejto povinnosti hrozí pokuta a pri vzniku poistnej udalosti má poisťovňa právo znížiť poistné plnenie. Pri vzniku požiaru totiž poisťovňa skúma jeho príčinu a preveruje, či poistený dodržal všeobecne záväzné predpisy a technické normy upravujúce požiadavky požiarnej bezpečnosti. Ak správa od hasičov určí za príčinu požiaru technickú chybu na niektorom zo zariadení umiestnených v nehnuteľnosti, poisťovňa požaduje revíznu správu k tomuto zariadeniu. „Evidujeme niekoľko prípadov, kde sme zistili porušenie predpisov, najmä nevykonanú pravidelnú údržbu a v takýchto prípadoch sme pristúpili ku kráteniu poistného plnenia,“ uzatvára M. Rajec.

Požiar už v základnom balíku poistenia

Hoci oheň nie je najčastejší škodca nášho majetku, šíriace sa plamene spôsobujú spomedzi všetkých živlov škody najväčšieho rozsahu. V poistení Môj Domov je riziko požiar už v základnom balíku poistenia. Pre komplexné poistné krytie celého majetku odporúčame poistiť nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť, kde patria všetky hnuteľné veci, ktoré v dome či byte máme.

Značky: