Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aj napriek náročnému pandemickému obdobiu sú Slováci stále opatrní optimisti, viac ako 51 % sa teší na budúcnosť. Hlavným dôvodom je rodina (62 % opýtaných), nasleduje bývanie (42 %) a prekvapivo digitalizácia (39 %). Naopak, viac ako z Covidu máme obavy z našej politickej situácie (až 66 %), stavu životného prostredia (56 %) či geopolitickej situácii vo svete (50 %). Na budúcnosť sa najviac tešia mladí, vzdelaní, slobodní ľudia, muži sú optimistickejší ako ženy. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu* Slovenskej sporiteľne.

Pandémia ovplyvnila pohľad na budúcnosť

Vplyv pandémie je cítiť a takmer 40 % respondentov sa budúcnosti obáva viac ako predtým. Pandémia mala o niečo horší vplyv na ženy a starších ľudí.

Očkovanie ako dôvod optimizmu

Očkovanie je pre väčšinu respondentov (55 %) dôvodom, prečo sa tešiť na budúcnosť. Pozitívny vplyv očkovania očakávajú skôr ľudia z Bratislavy, bonitnejší, vzdelanejší a starší ľudia.

Digitalizácia zlepšuje život

Pre 39 % ľudí je digitalizácia dôvodom tešenia sa na budúcnosť. Za hlavné benefity považujú zrýchlenie a zefektívnenie komunikácie a prístup k informáciám
(39 %), menej byrokracie na úradoch (32 %) či úspora času a energie (21%).

Pesimisti potrebujú výrazne viac peňazí, ako je realita

Ľudia, ktorí sa kvôli finančnej situácii netešia na budúcnosť, uviedli, že ich názor by zmenil vyšší príjem a finančná rezerva. Podľa prieskumu by pesimisti potrebovali mesačný plat aspoň 1 300 eur a úspory 20 tisíc eur. Realita je však taká, že priemerná mzda na Slovensku dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka 1 124 eur a úspory na účte bežnej domácnosti sa pohybujú v rozmedzí 2 až 3 tisíc eur.

„V najbližších rokoch očakávame vysoké miery rastu slovenskej ekonomiky medzi 4 až 5 %, kde nám bude pomáhať oživenie dopytu či investícií po pandémii, ako aj európske fondy či Plán obnovy. V tomto roku predpokladáme rast HDP o 4,2 % a ešte svižnejšie tempo na úrovni 4,8 % v budúcom roku. To sa, samozrejme, prejaví aj na raste miezd či poklese nezamestnanosti. Riziká ako tretia vlna či nedostatok čipov síce stále pretrvávajú, zatiaľ sa však zdá, že neprinesú slovenskej ekonomike väčšie problémy Vo všeobecnosti nás čakajú vysoké investície do digitalizácie, vzdelávania či zdravotníctva, čo sú oblasti, ktoré môžu priniesť trvalé zlepšenie životnej úrovne,“ vysvetľuje Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

Verejné záväzky Slovenskej sporiteľne k 2025

Pri príležitosti spustenia nového komunikačného konceptu „Budúcnosť je vaša“ predstavila Slovenská sporiteľňa tri verejné záväzky, aby prispela k lepšej budúcnosti.

„Ako bankový líder s takmer 200-ročnou históriou sme úzko spätí s prosperitou našej krajiny a jej obyvateľov. Slovensko budúcnosti vidíme ako moderné, úspešné a zelené. S rastúcou ekonomikou aj zamestnanosťou. So zlepšujúcim sa podnikateľským prostredím, školstvom a zdravotníctvom. S finančne vzdelanou mladou generáciou a udržateľným dôchodkovým systémom. Preto prinášame tri verejné záväzky, vďaka ktorým pomáhame našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa budeme všetci tešiť,“ povedal Peter Krutil, CEO Slovenskej sporiteľne.

  1. 200 TISÍC FINANČNE VZDELANÝCH MLADÝCH ĽUDÍ

Tretina žiakov základných a stredných škôl absolvuje FinQ, program finančného vzdelávania.

Veríme, že finančne vzdelaní mladí ľudia sú predpokladom ekonomicky úspešnej budúcnosti Slovenska.  Vďaka FinQ, certifikovanému programu Nadácie Slovenskej sporiteľne, ich naučíme robiť správne finančné rozhodnutia, ktorými môžu zásadne zlepšiť svoj život. Po dvoch rokoch pilotného fungovania začíname program rozširovať na ďalšie základné a stredné školy. Naším cieľom je, aby sa doň v horizonte piatich rokov zapojila aspoň tretina všetkých žiakov a 15 tisíc pedagógov.

  • 1 000 ZNEVÝHODNENÝCH ĽUDÍ SO STRECHOU NAD HLAVOU

Zabezpečíme dostupné bývanie pre ľudí v núdzi .

Veríme, že prostredníctvom bývania dokážeme pozitívne a merateľne zlepšiť budúcnosť sociálne znevýhodnených ľudí a ich rodín. Dostupné dôstojné bývanie je totiž pre každého človeka nevyhnutnou podmienkou získania a udržania zamestnania, šance na bezpečné štúdium a rozvoj, ako aj vybudovania finančnej stability. Preto kúpime približne 400 bytov, v ktorých nájde nový domov tisícka ľudí. Zrealizujeme to v spolupráci s organizáciou Dostupný Domov.

  • 300 TISÍC NOVÝCH STROMOV

Pokračujeme vo vytváraní užitočného outdooru

Veríme, že dostatok zelene v lesoch aj mestách je predpokladom dobrého verejného zdravia, klimatickej udržateľnosti, ako aj zachovania prírodného charakteru a krásy našej krajiny pre budúce generácie. Zrušili sme billboardy a namiesto toho podporujeme skutočne užitočný zelený outdoor. Po výsadbe Vodného lesa vo Vysokých Tatrách preto vysadíme ďalšie stovky tisíc stromov po celom Slovensku. Zapojíme nielen zamestnancov Slovenskej sporiteľne, ale umožníme to aj širokej verejnosti.

Poznámka: * Prieskum realizovala Slovenská sporiteľňa v období od 16.7. do 10.8. na vzorke 1 727 dospelých respondentov.

Značky: