Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Allianz poistí autonómne vozidlá a technický dozor
  • Údaje zo senzorov sú nevyhnutné na objasnenie príčin nehôd autonómnych vozidiel, správca údajov by mal uľahčiť ich výmenu a vyšetrovanie nehôd
  • Vlastník automatizovaného vozidla by mal byť tiež poistený pre prípad nehody spôsobenej vozidlom

Automatizované riadenie bez vodiča sa má v nasledujúcich rokoch v Európe stáť realitou. Okrem dekarbonizácie dopravy je to hlavná výzva pre európske hospodárstvo a otvára nové formy mobility. To bola hlavná téma 9. ročníka medzinárodného podujatia Allianz Motor Day v Mníchove, ktorý sa zaoberal právnymi a technickými rizikami autonómnej jazdy. Podľa expertov, aby boli koncepty autonómneho riadenia zmysluplné a ekonomicky úspešné pre spoločnosť, musia byť navrhnuté tak, aby prekračovali národné hranice, keďže v budúcnosti budú zákazníci používať tieto vozidlá na cestovanie do iných krajín. „Potrebujeme prispôsobiť naše cesty a pravidlá automatizovaným vozidlám v celej Európe, pretože tieto autá pri prekračovaní hraníc musia nielen poznať všetky príslušné dopravné značky a pravidlá cestnej premávky, ale musí im byť aj jasné, kto je v prípade nehody zodpovedný,“ povedal generálny riaditeľ Allianz Nemecko Klaus-Peter Röhler.

Prvé zákony o autonómnom riadení v Európe

Európska hospodárska komisia OSN medzitým vytvorila potrebné predpisy na schvaľovanie funkcií automatického riadenia. Vďaka zákonu o autonómnom riadení šiel nemecký zákonodarca o krok ďalej a umožnil Nemecku – ako prvej krajine na svete – poskytnúť regulačný rámec pre autonómne vozidlá bez vodiča. Kým je vodič zodpovedný za automatizovanú jazdu, technický dozor monitoruje vozidlo pre autonómnu jazdu. Dokáže deaktivovať vozidlo zvonku a umožniť jazdné manévre v ťažkých situáciách.

Poistenie nie je problém

Autonómne vozidlá možno na začiatku svojho vývoja porovnať so začínajúcimi vodičmi. Allianz nevidí prekážku v ich poistnom krytí. „Vieme poskytnúť poistné krytie „autonómnym začínajúcim vodičom“ aj „technickému dozoru“. Budeme ich kryť poistením zodpovednosti za motorové vozidlo,“ uviedol Röhler.

Vyšetrovanie nehôd musí byť stále možné

Pretože nová technológia nie je bezchybná, v budúcnosti dôjde aj k nehodám, najmä v situáciách zmiešanej premávky s inými vozidlami. Dôveru verejnosti v automatizované a autonómne systémy je možné zaručiť iba vtedy, ak budú správne objasnené príčiny každej nehody. Röhler zdôraznil, že „teraz je dôležité nájsť rozumné riešenie pre Európu, ktoré nám umožní nekomplikované objasnenie dopravných nehôd, s cieľom rýchlo odškodniť obete premávky a získať dôveru obyvateľstva v novú technológiu.“ Na vyšetrenie nehôd budú v budúcnosti potrebné aj údaje zo senzorov, ako sú radarové či kamerové záznamy. Toto je jediný spôsob, ako zaznamenávať a vyhodnocovať nehody. Na ochranu osobných údajov je potrebný celoeurópsky nezávislý správca údajov, zodpovedný za zabezpečenie oprávneného záujmu pri vyšetrovaní akýchkoľvek nehôd. Ako uvádza Allianz, tento správca by tiež reguloval štandardizovaný a nediskriminačný prístup k údajom o vozidle pre všetky oprávnené strany.

Ochrana aj pre majiteľov vozidiel

Ďalšia diskusia sa týkala ochrany majiteľov vozidiel. Keďže tí si podľa súčasných zákonov nemôžu voči sebe uplatňovať žiadne nároky, mohli by si voči výrobcovi uplatniť nároky iba prostredníctvom zákona o zodpovednosti za chybný výrobok. Allianz sa domnieva, že majitelia vozidiel by mali byť vo svojich vozidlách tiež právne chránení, ak k nehode neprispeli vlastnou chybou, napríklad ignorovaním chybového hlásenia. „Allianz si vie predstaviť, napríklad v Nemecku ako produktové riešenie, že vlastník vozidla bude integrovaný do ochrany poistenia motorového vozidla pre prípad nehody spôsobenej vozidlom v automatizovanom režime,“ uzavrel Röhler.

Značky: