Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Desiaty ročník IQ olympiády otvoril registráciu. IQ olympiáda je zameraná na rozvoj logického myslenia detí, podporuje kreativitu a pre učiteľov a rodičov objavuje skryté talenty a dispozície detí.

Úlohy v IQ olympiáde umožňujú deťom pri riešení zadania využiť vlastnú kreativitu. Pre deti je to zážitok a zároveň možnosť objaviť talentovaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. IQ test je špeciálne odborne upravený pre deti a preveruje schopnosti logicky uvažovať. Umožňuje spoznať pamäťové dispozície účastníkov či schopnosť samostatného vyvodenia logického úsudku a rýchleho uvažovania.

Celoslovenská súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty 8-ročných gymnázií, je postupová s tromi kolami a účasť je bezplatná. Organizátorom IQ olympiády je Mensa Slovensko, nezisková organizáciou združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Nad 10. ročníkom IQ olympiády prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Účasť v súťaži nevyžaduje prípravu a je nezávislá od výberu učiteľa. Dieťa robí  test „na tajnáša“ a ani učiteľ nevidí jeho výsledky. „Je to IQ olympiáda, ale nie je to súťaž v meraní IQ. Chceme ukázať, ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie,“ vysvetľuje Daniela Metesová, koordinátorka IQ olympiády. „Chceme pomôcť deťom rásť a rozvíjať sa. Štatisticky je v populácii 0,2 percenta géniov, kde inteligenčný kvocient presahuje 140. Neprestávajme ich hľadať.“

A prečo to nevzdávať v čase korony? „Ako každý talent aj logické myslenie je určitý druh talentu, ktorý treba cibriť a rozvíjať,“ hovorí Daniela Metesová. Mozog bude v kondícii, ak sa bude aktívne používať.  Deti sú súťaživé, prirodzene hravé v každom ročnom období a v každej situácii aj počas tohto nepríjemného obdobia. Jediný vstupný poplatok je chuť na sebe pracovať. Náš inteligenčný kvocient sa znižuje napríklad dlhším pobytom v nemocnici, liekmi, nudou, monotónnosťou aj sociálnou izoláciou.

Registrácia žiakov je prostredníctvom internetovej stránky IQ olympiada do 31. marca. Každý žiak sa registruje jedinečnou e-mailovou adresou, vyplní povinné údaje a k registrácii je potrebný aj súhlas zákonného zástupcu. Vyhodnotenie výsledkov v školskom kole bude k dispozícii len prihlásenému súťažiacemu v jeho súťažnom profile a ak udelí súhlas zákonný zástupca, aj registrovanému učiteľovi školy.

Prvé kolo organizujú zapojené základné školy 12. – 18. apríla. Žiaci môžu súťažiť aj doma alebo kdekoľvek s pripojením na internet. Do štyroch regionálnych kôl postúpi 240 najlepších a v celoslovenskom kole bude 60 riešiteľov. Súťaž riadi odborná komisia. Do súťaže sú zapojení aj učitelia, ktorí budú kontrolovať a potvrdzovať pravdivosť údajov žiakov.

Olympiádu začali organizovať nadšenci z Mensy v roku 2011 a vtedy sa zúčastnilo 46 detí. Postupne  záujem rástol,  v roku 2017 už bola súťaž celoslovenská a každý rok sa do nej zapojí až do 15-tisíc detí.

Organizátor sa riadi schváleným organizačným poriadkom súťaže, ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi, súvisiacimi so zabezpečovaním a organizovaním súťaže. Viac informácií na webe IQ olympiada.

Značky: