Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Jaguar Land Rover sa zaviazal znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov vo svojich prevádzkach o 46 %. Okrem toho zníži priemerné emisie vozidiel vo svojich hodnotových reťazcoch o 54 %, vrátane 60-percentného zníženia počas používania vozidiel.

Tieto ciele boli schválené iniciatívou Science Based Targets (SBTi) a potvrdzujú smerovanie spoločnosti k zníženiu emisií zodpovedajúcemu nárastu teplôt o 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou.

Na podporu tejto misie vznikla v Jaguar Land Rover nová pozícia riaditeľky pre udržateľnosť. Stala sa ňou Rossella Cardone, ktorá transformáciu spoločnosti bude riadiť a podporí tak Françoisa Dossa, výkonného riaditeľa pre stratégiu a udržateľnosť.

Iniciatíva Science Based Targets bola založená v roku 2015 s cieľom pomôcť spoločnostiam stanoviť si ciele znižovania emisií v súlade s klimatickou vedou a cieľmi Parížskej dohody. Financujú ho IKEA Foundation, Amazon, Bezos Earth Fund, koalícia We Mean Business, Rockefeller Brothers Fund a UPS Foundation. V októbri 2021 SBTi vyvinula a uviedla na trh prvý štandard čistej nuly (net zero standard) na svete, ktorý poskytuje rámec a nástroje pre spoločnosti na stanovenie vedecky podložených cieľov a obmedzenie globálneho nárastu teploty nad predindustriálne úrovne na 1,5 °C.

Značky: