Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Alanata, najväčší systémový integrátor na slovenskom trhu, opäť ukázala aktívnu podporu tretieho sektora. V rámci spoločensky zodpovedných aktivít sa Alanata aj tento rok rozhodla venovať finančný dar 10 000 eur jednej z neziskových organizácii. Zamestnanci a zákazníci v hlasovaní rozhodli o tom, že tentoraz poputuje šek neziskovke Plamienok.

Zvládať fyzické, emočné a duchovné utrpenie týchto detí je náročná úloha pre rodičov, širšiu rodinu aj spoločnosť. Samotná neziskovka sa snaží zlepšovať spoločenskú informovanosť a citlivosť k témam ako je život a smrť, láska a smútok, pomoc a sloboda na konci života. „Sme potešení, že môžeme prispieť k takému dôležitému úsiliu, akým je práca organizácie Plamienok. Je to pre nás viac než len finančná podpora, je to spolupráca s organizáciou, ktorá mení životy a poskytuje nenahraditeľnú pomoc deťom a rodinám v ich náročných chvíľach. Myslím, že je spoločenskou zodpovednosťou, aby veľké firmy venovali časť peňazí na dobrú vec alebo projekty,“ uviedol Martin Murgáč, CEO Alanata.

NEOCENITEĽNÁ POMOC DEŤOM A RODINÁM

Nezisková organizácia Plamienok je výnimočná svojím pôsobením v oblasti detskej domácej paliatívnej a hospicovej starostlivosti, ako aj poskytovaním smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 Plamienok bezplatne poskytuje vážne a nevyliečiteľne chorým deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Táto starostlivosť sa neobmedzuje iba na medicínsku sféru, ale zahŕňa aj psychologickú a terapeutickú podporu, čím zabezpečuje celostnú starostlivosť o deti a ich rodiny.

„V centre smútkovej terapie sa staráme o deti a rodiny, ktoré stratili blízkeho. Môžu k nám chodiť na individuálne či skupinové terapie. Pre deti organizujeme aj letný tábor či víkendové terapeutické stretnutie pre rodiny po strate blízkeho,“ bližšie opisuje činnosti Mária Berzáková, riaditeľka oddelenia fundraisingu a PR z Plamienka.

ALANATA PODPORUJE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Spoločnosť Alanata je odhodlaná zvyšovať povedomie o dôležitej práci neziskových organizácií. V minulom roku poskytla dar 10 000 eur občianskemu združeniu Červený nos, podporujúc tak prácu 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pomáhajú detským pacientom i seniorom v domovoch dôchodcov.

Práca neziskových organizácií môže fungovať len vďaka darom od jednotlivcov či spoločensky zodpovedných firiem. Slovenská IT spoločnosť Alanata chce svojím darom prispieť k tomu, aby neziskové organizácie mohli naďalej poskytovať nenahraditeľné služby a meniť životy ľudí k lepšiemu.

Značky: