Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa správ zahraničných médií z 28. januára 2019 zverejnili úrady Spojených štátov amerických sériu trestných oznámení voči spoločnosti Huawei.

Konkrétne ide o obvinenie z porušenia amerických sankcií voči Iránu a krádeže obchodných tajomstiev od obchodného partnera v USA.

Oficiálne vyjadrenie spoločnosti Huawei:

Sme sklamaní z vývoja situácie a vznesených obvinení. Po zatknutí finančnej riaditeľky Meng Wang-čou sa zástupcovia našej spoločnosti pokúšali nadviazať kontakt s vyšetrovateľmi, no ich žiadosť bola zamietnutá bez ďalšieho vysvetlenia. Obvinenia z porušenia obchodného tajomstva už boli predmetom iného občianskeho súdneho konania, v ktorom došlo k zmieru oboch strán. Porota dospela k záveru, že nevznikla žiadna škoda, ani nebolo zistené úmyselné či poškodzujúce konanie vo vzťahu k obchodnému tajomstvu.

Huawei tiež popiera, že by samotná spoločnosť či jej dcérska firma porušila zákony Spojených štátov amerických, ktoré sú spomínané v obvineniach. Zároveň si nie sme vedomí ani žiadneho protiprávneho konania Meng Wang-čou a veríme, že súdy nakoniec dospejú k rovnakému záveru.

Značky: