Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1. januára 2022 sa spustí zálohovanie jednorazových obalov – zálohový systém. Čo čaká zákazníkov a ako bude celý systém fungovať?

Nápojové obaly

Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Medzi výnimky, ktorých sa zálohovanie zatiaľ netýka, sú obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Tieto obaly budeme naďalej vhadzovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov. Základným pravidlom je, aby sa fľaše a plechovky odovzdávali neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak ich vie zálohomat/ručný scanner overiť a vyplatiť vám naspäť záloh.

Zálohovať môžeme len tie obaly, ktoré sú označené symbolom zálohovania, teda veľkým symbolom Z vsadeným do recyklačných šípok. Ten bude umiestnený v blízkosti čiarového kódu a dopĺňať ho bude text „ZÁLOHOVANÉ“. Ak  plastové fľaše  a plechovky zálohovať nebudeme, záloh 15 centov nám prepadne. Čo je však oveľa dôležitejšie, nevyužijeme príležitosť efektívneho zberu odpadov, ktorý môže viesť k recyklácii z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky a odľahčeniu životného prostredia.

Záloh za nápojové obaly

Výška zálohu je pre všetky druhy jednorazových nápojových obalov  jednotná – 15 centov. Nezáleží teda na tom, či vraciame plastovú fľašu alebo plechovku a či má zálohovaný obal objem 2 deci alebo 2 litre. Fľaše a plechovky síce môžeme zálohovať v ktoromkoľvek obchode na Slovensku, bez ohľadu na to, kde sme ich predtým kúpili, avšak vrátený záloh môžeme následne minúť len v predajni, kde sme dané obaly odovzdali.

„Pre zákazníkov je celý systém nastavený prakticky a jednoducho. Prázdne obaly prinesieme do obchodu, vložíme ich do zálohomatov alebo odovzdáme pri pokladniach a počkáme si na potvrdenie o zálohu,“ dopĺňa Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.Záloh môžeme minúť pri ďalšom nákupe, alebo nám jeho výšku vyplatia pri pokladni.

Odberné miesta a zálohomaty

Prázdne plastové fľaše či plechovky budeme po novom nosiť späť do obchodov. Prevádzky, ktoré majú rozlohu nad 300 m2, sú povinné zálohované obaly odoberať. Pre ostatné obchody je zálohovanie dobrovoľné.

Obaly budeme vracať do pripravených zálohomatov, alebo v menších obchodoch pri pokladni, kde ich pracovník odoberie a overí pomocou ručného skenera. Odberné miesta si môžu pre svoje prevádzky zvoliť jeden z troch schválených spôsobov odberu, a to automatizovaný – zálohomaty, poloautomatizovaný a ručný zber. Zálohomaty slúžia na prijímanie, rozpoznávanie, triedenie aj skladovanie obalov. Zároveň tiež po odovzdaní obalov vytlačia kupón s  výškou  zálohu, ktorý za vrátené obaly dostaneme. Ich princíp je teda podobný ako pri známych automatoch na zálohovanie sklenených fliaš.

Z obchodov sa vrátené plastové fľaše a plechovky budú prepravovať do triediaceho centra a odtiaľ na recykláciu. Následne sa z recyklovaného materiálu budú môcť vyrobiť nové fľaše či plechovky na ten istý účel. Práve táto výhoda sa radí medzi najväčšie prínosy zálohovania, keďže pri doterajšom zbere odpadov takéto efektívne zálohovanie nebolo možné.

Viac informácií o slovenskom systéme zálohovania nájdete na: slovenskozalohuje.sk alebo spravcazaloh.sk

Značky: