Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ak je niečo nejednotné a neprehľadné, pôsobí to na človeka neatraktívne, chaoticky a často to vedie aj k problémom s identifikovaním spoločnosti alebo značky. Vizuálna identita pritom v súčasnosti v rámci marketingu konkrétnej firmy zohráva pomerne kľúčový element. S podobným problémom už dlhší čas bojuje aj národný dopravca, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa rozhodla, že zmodernizuje a jednotne označí (v marketingovom slovníku obranduje) svoje zákaznícke centrá a v pilotnej prevádzke zrevitalizuje prvé predajné miesto na železničnej stanici v Malackách.

Pilotná revitalizácia ŽST Malacky. Zdroj: ZSSK

Pilotná revitalizácia ŽST Malacky. Zdroj: ZSSK

Aktuálne sú predajné miesta ZSSK nesúrodé a mnohokrát ťažko rozpoznateľné, pretože nemajú jednotný vizuál. Jedným zo 4 pilierov stratégie ZSSK je aj nový vzťah s cestujúcimi, ktorý je možné budovať aj takto. Modernizácia, odstránenie vizuálneho smogu, jednotný štandardizovaný dizajn či prehľadnosť informácií – to všetko budú po novom spĺňať jednotlivé predajné miesta ZSSK, čo cestujúcim prinesie lepšiu orientáciu na staniciach a zároveň sa tým podporí značka ZSSK.

Ako prvé prešlo pilotnou modernizáciou predajné miesto v železničnej stanici Malacky. V rámci revitalizácie sa stena na strane pokladní vymaľovala nabielo, odstránili sa staré nástenky, osadili sa nové panely so špeciálnym dorazom do podlahy, ktorý slúži ako označenie vystupujúcej časti panelu do priestoru pre nevidiacich (doraz prešiel schválením Únie nevidiacich a slabozrakých), všetky informácie sa presunuli do informačnej knihy, ktorá je súčasťou nového panelu, ako aj na novú digitálnu obrazovku, na ktorej sa zobrazujú informácie o mimoriadnostiach či prípojných spojoch MHD a ktorá bude slúžiť aj na marketingové účely ZSSK.

Cestujúci zmeny dizajnu v Malackách privítali

Po pilotnej verzii v Malackách, vyhodnotení funkčnosti (z pohľadu prevádzky, vnímania cestujúcich a stálosti vybraného riešenia) a prípadných vylepšeniach detailov sa bude pokračovať v revitalizácii ďalších predajných miest, ktorých má ZSSK spolu viac ako 200. Aktuálny prieskum spokojnosti cestujúcich, ktorý ZSSK vykonala na stanici Malacky v mesiaci október na vzorke 125 respondentov preukázal, že 70 % cestujúcich vníma zmenu dizajnu predajného miesta pozitívne a 78 % je spokojných so spôsobom revitalizácie i s dostupnosťou informácií.

Pilotný projekt revitalizácie Malaciek zastrešila v rámci výroby a montáže firma SalesSupport, s. r. o., ktorá z 3 oslovených firiem ponúkla najlepší pomer ceny a kvality. Celková cena revitalizácie je 5 129 eur. Nový dizajn predajných miest a návrhy nástenných panelov, ktoré bude národný dopravca aplikovať v budúcnosti na všetkých predajných miestach, staniciach a zastávkach, pre ZSSK navrhla spoločnosť Siebert&Talaš. Suma za komplexný návrh dizajnu bola 4 950 eur.

Už 12 zákazníckych miest skrásnelo

Nový jednotný vizuál sa dotkne aj zákazníckych centier. Spolu 13 zákazníckych centier ZSSK v rámci celého Slovenska prešlo čiastočnou vizuálnou transformáciou, ktorá vychádza z dizajnu zákazníckeho centra na Trnavskom Mýte. V súlade s dizajn manuálom ZSSK sa nad dverami aplikovala fólia s oranžovým podkladom a bielym logom národného dopravcu, odstránili sa všetky iné polepy a papiere s rôznymi informáciami, na sklenené plochy sa osadil sivý pás fólie s údajmi o otváracích hodinách a poskytovaných službách. Vybrané plochy sa využili na komunikáciu image posolstiev ZSSK. Na ďalšie marketingové účely, ako aj operatívne informácie pre cestujúcich slúžia nástenky a kliprámy, prípadne tzv. „áčkové“ tabule. Celková cena redizajnu zákazníckych centier predstavuje 10 000 eur.

Dezinfekcie pribúdajú aj na predajných miestach, v zákazníckych centrách už sú

Dávkovače na dezinfekciu sú už na 4 bratislavských staniciach, Zdroj: ZSSK

Dávkovače na dezinfekciu sú už na 4 bratislavských staniciach, Zdroj: ZSSK

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa ZSSK navyše v spolupráci so ŽSR (Železnice Slovenskej republiky) rozhodla ešte viac dbať na zdravie cestujúcich a aktuálne pracuje na inštalácii dezinfekčných zariadení na staniciach. Dňa 29. 1. 2021 už boli namontované dávkovače s dezinfekčným prostriedkom na 4 bratislavských staniciach (Bratislava hl. st., Bratislava-Vinohrady, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka). Štandardne sa bude osádzať 1 dávkovač, v prípade väčších staníc môžu byť umiestnené aj 2 kusy dávkovača na stanici. ZSSK v najbližšej dobe plánuje inštaláciu dezinfekčných zariadení na všetkých tarifných bodoch ZSSK. Dávkovače na dezinfekciu sú už od júna 2020 súčasťou zákazníckych centier ZSSK.

Značky: