Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ako by vyzerala cesta Európy k pozícii svetového lídra inovácií, ako vyzrieť na cielený rozvoj talentov alebo akým spôsobom vytvárať nové príležitosti v odbore IKT – Európsky deň inovácií 2020 organizovaný spoločnosťou Huawei vo Varšave už po ôsmykrát otvoril aktuálne témy v oblasti telekomunikačných technológií.

Hlavným motívom dvojdňovej online konferencie bola téza, že Európa spoločne inovuje pre lepšiu budúcnosť. Konferencia priniesla pestrú škálu výstupov expertov z oblasti vzdelávania a inovácií zo strednej a východnej Európy. Boli medzi nimi zástupcovia univerzít, výskumných ústavov, čelní predstavitelia verejnej mienky a startupov.

Ôsmy ročník Európskeho dňa inovácií otvorila viceprezidentka spoločnosti Huawei a riaditeľka predstavenstva Catherine Čchen: „Aby sme mohli vychovávať talenty, musíme v prvej rade vytvoriť ekosystém založený na otvorenej spolupráci a vzájomnom zdieľaní informácií. Nápady vznikajú v momentoch spolupráce, budú prínosom pre celé ľudstvo.“

Bývalý poslanec Európskeho parlamentu a bývalý minister pre digitalizáciu Poľskej republiky Michał Boni na túto tému uviedol, že vývoj stratégie pre rozvoj talentov by nemal ležať iba na pleciach štátu a verejných inštitúcií. „Orgány verejnej a štátnej správy by samozrejme mali byť súčasťou tohto procesu a mali by zohrávať významnú úlohu. Ale na druhú stranu tu sú súkromné firmy, ktoré môžu hrať veľmi dôležitú doplnkovú úlohu, udávať smer a vychovávať budúcich lídrov,“ uviedol Michał Boni.

Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pre región strednej, východnej a severnej Európy zdôraznil význam inovácií a rozvíjania talentu pre ľudskú spoločnosť a apeloval na vzájomnú spoluprácu a súdržnosť. „Pandémia urýchlila digitálnu a inteligentnú transformáciu a pripomenula nám, že inovácie a vzájomnú spoluprácu naliehavo potrebujeme na zabezpečenie pozitívneho, vyváženého a inkluzívneho vplyvu technológií na spoločnosť aj jednotlivcov. Inovácie vyžadujú talent a talentom sú poháňané,“ vyhlásil R. Kedzia vo svojom výstupe.

K účastníkom sa prihovoril aj zakladateľ a prezident Európskej digitálnej spoločnosti Carlos Pons, ktorý sa namiesto talentov zameral na čelných predstaviteľov spoločností, podelil sa o svoje postrehy v oblasti vedenia a zdôraznil dôležitosť zamerania sa na zákazníka. „Je veľmi dôležité, aby zakladateľ pochopil, že niečo vytvára pre niekoho, a že ten niekto musí byť súčasťou procesu, ktorý vedie k vzniku konkrétneho riešenia,“ uviedol C. Pons a svoj prejav ukončil slovami: „Budúcnosť podnikania bude etická, inkluzivna a udržateľná. Alebo zanikne.“

Konferencia vyzdvihla aj významný míľnik spoločnosti Huawei, a to dvadsať rokov od založenia prvého výskumného centra na európskej pôde, vo švédskom Göteborgu. Spoločnosť Huawei podporuje vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností prostredníctvom programov ako sú Seeds for the Future, ICT Academy alebo Smart Bus.

Značky: