Aj Ty v IT získa ako vôbec prvá nezisková organizácia na Slovensku podporu Google.org, filantropickej vetvy Googlu, aby spopularizovala kariéru v IT medzi mladými dievčatami

Aj Ty v IT ako vôbec prvá nezisková organizácia na Slovensku získava finančný grant od spoločnosti Google vo výške vyše 200-tisíc eur. Neziskovka sa bude môcť vďaka tomuto financovaniu ako aj ďalšej pomoci zo strany Googlu vo forme expertízy, nástrojov a dobrovoľníkov zamerať na svoj primárny cieľ, ktorým je práve zatraktívnenie programovania a počítačových vied medzi stredoškoláčkami. Projekt sa však sústredí na celý ekosystém, okrem stredoškoláčok osloví aj rodičov a učiteľov, ktorí majú vplyv na rozhodnutie dievčat o ich budúcom štúdiu a kariére. 

Počas trojročného obdobia plánuje Aj Ty v IT osloviť takmer 5-tisíc stredoškoláčok po celom Slovensku prostredníctvom workshopov zameraných na základné programovacie zručnosti a zároveň chce vyškoliť tisíc dievčat v pokročilých programovacích zručnostiach v rámci „Programovacej skupiny“.

„Na jednej strane je IKT sektor najrýchlejšie rastúcim odvetvím. Na druhej strane trpíme veľkým nedostatkom IKT špecialistov. Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, mnohé pracovné pozície už dnes vyžadujú určitú úroveň digitálnych a IKT zručností. Rozšírené o ďalšiu úroveň je v tomto sektore veľký nepomer medzi mužmi a ženami. Všetko to ale začína práve vo veku, keď sa rozhodujeme o svojej budúcnosti, čiže na stredných školách. IKT štúdium je veľmi perspektívnou voľbou, pretože dopyt po špecialistoch z tejto oblasti bude len narastať. Preto si rovnako ako Google.org veľmi cením prácu organizácie Aj Ty v IT a verím, že aj vďaka tomuto projektu bude v budúcnosti v IKT sektore pracovať viac žien,” uviedla k téme Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Úradu  podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Zastúpenie žien na pozícii „IKT špecialista“ je na Slovensku najnižšie spomedzi EU-28 (len 9,2%, zdroj). IKT sektor však trpí nedostatkom žien na celom svete. Za tým, že nejde o vysnívanú ženskú kariéru, stojí mnoho faktorov. Totiž v momente, kedy sa dievčatá rozhodujú o smerovaní svojho života, sú ešte stále v obklopení spoločenských predsudkov. Ich rozhodnutie určite závisí od toho, aké predmety v škole majú rady, no je tu aj ich sociálne a akademické okolie, ktoré istým spôsobom vplýva na ich rozhodnutie[1]. Nedostatkom digitálnych zručností trpí oveľa vyššie percento žien ako mužov. Následkom čoho prichádzajú ženy o mnohé príležitosti dostupné na pracovnom trhu.

Na Slovensku sa len veľmi malý počet stredoškoláčok rozhodne pre štúdium tzv. STEM predmetov (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) na vysokej škole. Na základe štatistík študuje na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a Fakulte riadenia a informatiky UNIZA len 12% študentiek. Aj Ty v IT sa snaží túto situáciu pozitívne zmeniť tým, že svoje aktivity zameriava práve na stredoškoláčky, ktoré sa rozhodujú o svojej budúcnosti. Svojím projektom sa snažia osloviť dievčatá a umožniť im prístup k technologickému vzdelaniu a základným IT zručnostiam.

Sme príliš malá krajina, aby sme mohli mrhať ženskými talentami. IT kariéra je vhodná pre ženy i pre mužov, no príliš veľa stereotypov a obáv dievčatám a ženám bráni v ich vlastnom rozvoji. Cieľom Aj Ty v IT je, aby počet žien v IT oblasti na Slovensku dosiahol aspoň 40 % z celkového počtu zamestnancov. Verím, že aj s aktuálnou podporou z Google.org sa nám tento stav podarí dosiahnuť,“ hovorí Petra Kotuliaková, riaditeľka neziskovej organizácie Aj Ty v IT.

„Prostredníctvom programu Grow with Google sme poskytli mladým ľuďom a podnikateľom široký výber nástrojov, ktoré pomáhajú rozvíjať profesionálne digitálne a podnikateľské zručnosti. Ku dnešnému dňu sa nám podarilo vyškoliť viac ako 38-tisíc Slovákov, pričom ďalších 20-tisíc ešte stále študuje. Prieskum, ktorý sme si nechali vypracovať spoločnosťou IPSOS, ukázal, že osvojenie si digitálnych zručností malo na ich životy významný vplyv. 17.856 respondentov uviedlo, že sa im vďaka týmto školeniam zdvihlo sebavedomie a takmer 2 000 si vďaka novo nadobudnutým znalostiam našlo ľahšie prácu. Vzhľadom na ďalšiu podporu slovenskej digitálnej ekonomiky sa tento rok zameriame na lokálnych vývojárov a start-upy ako aj na zvýšenie ich programovacích a podnikateľských zručností. Lokálne start-upy ďalej podporíme aj globálnym mentoringovým programom, ktorého súčasťou je pobyt v Silicon Valley ako aj polročný mentoring a ponúkneme tiež bezplatné programovacie štipendiá,“ hovorí Rasťo Kulich, riaditeľ slovenského Googlu.

O Aj Ty v IT

Aj Ty v IT je občianske združenie založené v roku 2012, s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v ich záujme o informačné technológie. Od tejto doby organizácia pracuje na znížení rodovej nerovnosti v technologickom sektore na Slovensku, zvyšujúc počet žien na IT pozíciách. Organizuje praktické workshopy, prezentuje ženské vzory, publikuje materiály o IT pozíciách. Aj Ty v IT inšpiruje a vzdeláva dievčatá a ženy,  aby mohli úspešne budovať svoju kariéru v IT oblasti.

O Google.org

Google.org, filantropická vetva spoločnosti Google, podporuje neziskové organizácie, ktoré riešia humanitárne problémy všade na svete. Pri riešení týchto globálnych výziev uplatňujú škálovateľné a dátami podložené inovácie. Ich pokrok urýchľujeme tým, že im poskytujeme jedinečnú kombináciu podpory, ktorá zahŕňa finančné prostriedky, produkty a odborné znalosti dobrovoľníkov spoločnosti Google. Podporujeme tých ľudí a organizácie, ktoré prešli od slov k činom a ktoré majú vďaka svojej práci významný dopad na komunity, ktoré reprezentujú. Ich práca má potenciál viesť k zmysluplným zmenám. Snažíme sa vytvoriť svet, ktorý je miestom pre všetkých. Veríme, že technológie a inovácie môžu mať pozitívny dopad na tieto kľúčové oblasti: vzdelávanie, ekonomické príležitosti, inklúzia a pomoc v krízových situáciách.

[1] Zdroj: Ženy, ktoré sa rozhodnú študovať informatiku

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.