Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kryptoaktíva mnohí ešte donedávna vnímali ako neprebádaný svet vymykajúci sa akejkoľvek regulácii. S rastom ich popularity a možnosťami využitia však na Slovensku aj vo svete silneli snahy o ich väčšiu kontrolu, ktoré vyvrcholili prijatím komplexného regulačného rámca The Markets in Crypto-Assets Regulation, tzv. MiCA.

Ním Európska únia stanovila jasné predpisy, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť nakladania s kryptoaktívami, pôsobiť proti vzniku ekonomických a spotrebiteľských škôd či podvodov a tiež zjednotiť ich fungovanie naprieč krajinami. Odborníci z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax oceňujú zlepšenie podnikateľského aj klientskeho komfortu, varujú však pred drastickými postihmi pri nerešpektovaní záväzných pravidiel. 

Kryptoaktíva momentálne vlastní vyše pol miliardy ľudí a približne 300-tisíc Slovákov a plynulo sa začleňujú medzi tradičné druhy finančných nástrojov. Nakladanie s nimi dlhý čas nebolo nijako ucelene a jednotne regulované, respektíve túto oblasť upravovali viaceré zákony len nepriamo. Keďže sa v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom a rýchlo rastúcom prostredí množili prípady šedej ekonomiky, prania špinavých peňazí či daňových únikov a zákazníci aj investori boli vystavení nepredvídateľným rizikám, Európska únia (EÚ) po rokoch diskusií vlani konečne prijala prvý ucelený regulačný rámec. Primárnym cieľom MiCA je tak odstrániť najvypuklejšie problémy a ochrániť podnikateľov aj spotrebiteľov, ktorí nakupujú kryptoaktíva, a umožniť projektom v tejto oblasti fungovať v EÚ jednoduchšie. Bitcoiny aj ostatné virtuálne meny sa po novom budú regulovať podobne ako bankový sektor, pričom ustanovenia MiCA o rizikových stablecoinoch nadobúdajú účinnosť 30. júna a celá regulácia bude platná od 31. decembra.

 „MiCA je pre budúcnosť digitálneho finančného sveta veľmi dobrou správnou a zásadným krokom vpred. Na Slovensku sme doteraz žili vo vákuu, kde bola regulácia minimálna, ba až neexistujúca. Chýbajúca regulácia či štandardizácia v oblasti krypta stavala obchodujúce protistrany do znevýhodnenej pozície, lebo ochrana ich práv bola len ťažko vymožiteľná. Absencia jasných pravidiel alebo akýchkoľvek regulačných obmedzení zdanlivo prináša množstvo výhod, napríklad pri optimalizácii či krátení daní. Nesie však so sebou aj veľa nášľapných mín v nejednotnom výklade práva a v rozdielnych pravidlách v rôznych štátoch pri cezhraničných transakciách,“ vysvetľuje advokát a odborník Highgate Law & Tax na finančnú reguláciu Peter Varga.

MiCA je postavená na princípoch regulácie cenných papierov a prináša komplexný rámec pre trh s kryptoaktívami v EÚ. Aplikáciou zásad, ktoré sa používajú v tradičnej finančnej regulácii, vytvorila jednotné prostredie, v ktorom budú môcť poskytovatelia služieb kryptoaktív voľne pôsobiť v rámci celého kontinentu bez potreby samostatných licencií v každom členskom štáte.

„Doteraz ste pri emisii tokenov na Slovensku a ich distribúcií v iných krajinách museli spoznávať reguláciu každého štátu. MiCA by mala prostredníctvom pasportizácie tento nekomfort do významnej miery eliminovať a priniesť vyššiu mieru predvídateľnosti a stability. Regulácia celkovo zároveň konečne umožňuje využívanie technológie DLT pri vytváraní klasických finančných nástrojov, akými sú akcie alebo dlhopisy, aj keď v podmienkach Slovenska na to (ešte) nie je pripravená infraštruktúra,“  objasňuje daňový advokát Peter Varga, poukazujúc na to, že jednou z nevýhod MiCA je fakt, že zatiaľ neadresuje decentralizované financovanie (DeFi), ani neupravuje NFT, čo môže spôsobiť viaceré nejasnosti a otázky.

Kým doteraz mohli obchodníci poskytujúci služby kryptoaktív na Slovensku podnikať viac-menej voľne, po novom dostanú licenciu až na základe splnenia viacerých podmienok. Preukázať pritom budú musieť nielen svoju kapitálovú pripravenosť, ale aj dôsledné dodržiavanie zásad obozretného podnikania. MiCA pre spoločnosti (najmä startupy) podnikajúce v tejto oblasti tiež prinesie aj zvýšenie byrokracie a nákladov. „Ide nielen o náklady spojené s finančným vykazovaním, účtovníctvom a poradenstvom. Firmy poskytujúce služby v oblasti krypta budú musieť spĺňať prudenciálne požiadavky, požiadavky na organizáciu a riadenie spoločnosti, ale zároveň budú musieť byť aj dostatočne transparentné voči verejnosti. Toto všetko by však mohlo a malo byť vyvážené výhodami prístupu k jednotnému európskemu trhu a vyššej dôveryhodnosti zo strany spotrebiteľov,“ dodáva daňový advokát Highgate Law & Tax, Peter Varga.

Na dodržiavanie nariadenia MiCA u nás dohliadne Národná banka Slovenska (NBS). Tá bude v súlade s ním oprávnená udeľovať nielen povolenie emitentom tokenom viazaných na aktíva a poskytovateľom služieb kryptoaktív, ale zároveň aj sankcionovať porušenie povinností z neho vyplývajúcich. „Jedným z cieľov MiCA ako jedného z pionierov regulácie je transformácia tohto symbolického divokého západu na niečo uchopiteľné. Tomu môže výrazne pomôcť aj jasné odlíšenie férovo podnikajúcich firiem a transparentné vyčistenie trhu od podvodníkov. Za podnikanie bez povolenia podľa MiCA hrozia v prípade fyzickej osoby maximálne správne pokuty vo výške 700-tisíc eur a v prípade právnickej osoby až päť miliónov eur,“ uzatvára daňový advokát Highgate Law & Tax, Peter Varga s tým, že pri niektorých porušeniach u právnickej osoby môžu pokuty dosiahnuť výšku aspoň tri až 12,5 percenta celkového ročného obratu, ako aj maximálne správne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy dosiahnutých ziskov, alebo strát, ktorým sa v dôsledku porušenia zabránilo. 

Kancelária Highgate Law & Tax funguje od roku 2018, no za krátky čas sa vyrovnala najsilnejším a najväčším právnickým kanceláriám pôsobiacim na Slovensku. Spolu so svojou sesterskou spoločnosťou CARPATHIAN Tax & Accounting prepája oblasť právneho, daňového a účtovného poradenstva. Takýto koncept čisto butikovej firmy je na Slovensku unikátom. Jej zakladatelia sú súčasťou viacerých pracovných tímov štátnych orgánov pre prípravu legislatívy aj v oblasti finančnej regulácie a zdaňovania krypto aktív. Vlajkovou loďou poradenstva sú komplexné legálne daňovo-právne služby s cieľom optimalizácie podnikania a transakcií. Ďalšou z kľúčových poradenských oblastí je krypto prostredie, ktorému sa kancelária zrejme ako jediná na Slovensku venuje po právnej, daňovej ako aj účtovnej stránke. Kancelária je zakladateľom stránky www.cryptotaxlaw.sk, ktorá sa zaoberá právnymi a daňovými otázkami pri krypte. Poskytuje tiež poradenstvo pri zakladaní, zdaňovaní a účtovaní malých investičných fondov. V ankete Právnická firma roka 2023 a 2024 získala kancelária Highgate Law & Tax ocenenie najlepšej právnickej kancelárie v oblasti daní.  

Značky: