Organizátorom súťažnej ankety Mobil roka je spoločnosť touchIT, s.r.o, so sídlom Laučekova 5, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 103953/B.

Mediálni partneri súťažnej ankety Mobil roka sú:
Fony.sk
TECHBOX
TOUCHIT

Ceny pre výhercov súťažnej ankety Mobil roka sú uverejnené na stránke www.mobilroka.sk

Prevzatie výhier je podmienené osobným prevzatím v redakcii TOUCHIT, Račianska 153, Bratislava. V prípade, ak výherca nemôže výhru prevziať osobne, bude vyžrebovaný náhradný výherca.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci starší ako 15 rokov, s výnimkou zamestnancov partnerov a mediálnych partnerov súťažnej ankety Mobil roka.

Každý účastník sa môže do súťažnej ankety Mobil roka zapojiť iba jedenkrát. Platný a zaradený do žrebovania o výhry je každý kompletne vyplnený on-line formulár na stránke www.mobilroka.sk. V prípade viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka ankety, resp. viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka z rôznych e-mailových adries, bude uznané len prvé hlasovanie v súťažnej ankete Mobil roka.

Vyplnenie on-line formulára na súťažnú anketu Mobil roka je bezplatné.

Súťažná anketa Mobil roka prebieha na stránke www.mobilroka.sk.

Organizátor súťažnej ankety Mobil roka neručí za správne vyplnenie on-line formulára a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

Organizátor za každý platný hlas, prispeje sumou 5 centov na projekt Neónka.

Ogranizátor v uvedenej vyzbieranej hodnote prispeje hmotným darom pri splnení nasledujúcich podmienok. Pokiaľ bude po spočítaní 10 tisíc platných hlasov, prispeje organizátor detským pacientom so závažnými ochoreniami elektronikou v hodnote 500 eur. Pri 20 tisíc platných hlasoch v hodnote 1000 eur a pri 30 tisíc platných hlasoch prispeje organizátor elektronikou v hodnote 1500 eur.

Súťažná anketa Mobil roka začína 24. 1. 2023 a on-line formulár musí byť vyplnený najneskôr do 24. 2. 2023 do 24:00 hod.

Žrebovanie sa uskutoční po 24. 2. 2023. Výhercov súťažnej ankety budeme kontaktovať e-mailom. Mená výhercov budú uverejnené v 11. až 12. týždni roku 2023.

Prevzatie výhier je podmienené osobným prevzatím v redakcii TOUCHIT, Račianska 153, Bratislava. V prípade, ak výherca nemôže výhru prevziať osobne, bude vyžrebovaný náhradný výherca.

Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať akékoľvek náhradné plnenie.

Účasťou v súťažnej ankete Mobil roka každý účastník súhlasí s jej pravidlami.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, účastník súťaže zaznačením príslušného políčka „Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a s pravidlami súťažnej ankety Mobil roka“ dobrovoľne poskytuje svoj súhlas so získavaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto, e-mails ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním touchIT, s.r.o, so sídlom Laučekova 5, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 103953/B na účely realizovania súťažnej ankety Mobil roka, a to výlučne za účelom svojej účasti v súťažnej ankete Mobil roka a jej vyhodnotenia.

Súčasne účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto na webovej stránke www.mobilroka.skTECHBOX.skFony.skTOUCHIT.sk a/alebo v časopise TOUCHIT, TECHBOX a/alebo na Facebookovej stránke Fony.sk, TECHBOX, TOUCHIT v prípade výhry v súťažnej ankete realizovanej spoločnosťou touchIT, s.r.o.

Tento súhlas účastník súťaže udeľuje na dobu trvania súťažnej ankety, a je si vedomý, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať e-mailom alebo písomne v spoločnosti touchIT, s.r.o., ako aj ďalších svojich práv a oprávnení ako dotknutej osoby vyplývajúcich z § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a príslušných novelizácií tohto zákona sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry v súťažnej ankete zodpovedá výherca.

Organizátor súťažnej ankety Mobil roka si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie súťažnej ankety alebo jej zrušenie v prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na webovej stránke www.mobilroka.sk

Značky: