Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši pokračuje v sérii kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov.

Na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa oboznámil s priebežnými výsledkami a implementáciou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Spolu s ministrom dopravy Arpádom Érsekom pozitívne zhodnotili zazmluvňovanie, vyhlasovanie vyzvaní a čerpanie najväčšieho operačného programu na Slovensku.

„Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorý spravuje rezort dopravy, je zatiaľ najrýchlejším operačným programom, čo sa týka čerpania,“ povedal vicepremiér Richard Raši. Zdôraznil, že nielen že mu nehrozí dekomitment, teda vracanie prostriedkov z dôvodu nečerpania, ale je schopný absorbovať aj ďalšie peniaze  na nové dopravné projekty.

Ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán pre OPII plní ukazovatele ročných plánov  v oblasti zazmluvnenia projektov a čerpania európskych zdrojov. Čo sa týka zazmluvnenia, ministerstvu sa v lete podarilo prekonať hranicu 2 miliárd eur a zazmluvnilo už 93 projektov. Prioritná os č.2 zameraná na výstavbu diaľnic je už zazmluvnená na 80 percent.

Tento operačný program tiež vykazuje nadpriemerné čerpanie: prijímateľom už bola uhradená 1 miliarda eur, čo predstavuje 22 percent z celkovej alokácie. Trend čerpania eurofondov na ministerstve dopravy je nadpriemerný dokonca aj v porovnaní s operačnými programami v celej Európskej únii.

Veľmi rád konštatujem, že Operačný program Integrovaná infraštruktúra patrí medzi úspešné operačné programy na Slovensku, ako aj v Európe. Sme schopní efektívne čerpať pridelené finančné prostriedky a pripravení prijať aj ďalšie zdroje,” povedal minister A. Érsek na stretnutí s vicepremiérom R. Rašim.

Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ako jeden z troch operačných programov má OP Integrovaná infraštruktúra už v predstihu splnený záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca tohto roku.

Rezort dopravy už implementoval väčšinu opatrení z Akčného plánu podpredsedu vlády na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania štrukturálnych fondov. Aj vzhľadom na svoje špecifiká – nevyhlasuje výzvy a má vopred určených prijímateľov – štátne firmy a samosprávy, technicky doriešuje implementáciu všetkých opatrení tak, aby od októbra tohto roka boli všetky implementované.

  1. Raši odštartoval sériu kontrol minulý týždeň na ministerstve hospodárstva. V nasledujúcich týždňoch navštívi aj ostatné ministerstvá, aby zistil, ako pokračujú v plnení Akčného plánu, ktorý výrazne napomáha pri zjednodušovaní  implementácie eurofondov.

„Kontrolujeme čerpanie eurofondov a napĺňanie akčného plánu, zavádzame aj uplatňovanie čo najtransparentnejšieho prístupu do celého procesu. Plnenie akčného plánu sme najskôr urobili na administratívno – expertnej úrovni u nás na úrade a príslušných riadiacich orgánoch a sprostredkovateľských orgánoch,“ vyjadril sa Richard Raši. Dodal tiež, že Akčný plán je mechanizmom na zrýchlenie čerpania.

Značky: