Pandémia toho veľa zmenila, všetci to vieme. Mnohé veci urýchlila, nebolo totiž už možné odkladať procesy, do ktorých sa veľkej väčšine ľudí a firiem nechcelo. Z jedného týždňa na druhý bolo treba v rámci celého sveta radikálne zmeniť pracovné postupy. Tomu sa museli prispôsobiť aj technologické firmy a dodať zákazníkom nástroje, ktoré túto transformáciu umožňujú.

SAPPHIRE NOW je čisto virtuálna udalosť, na ktorej firma SAP demonštrovala, ako pomohla miliónom ľudí na celom svete zvládnuť vyššie uvedené zmeny. Odohrávala sa síce v dobe uvoľňovania proti-pandemických opatrení vo väčšine štátov, ale aj tak bola úplne iná, ako napr. pred dvoma rokmi. Podľa Christiana Kleina, CEO a člena predstavenstva SAP SE sme za posledný rok reálne zistili, čo všetko sa dá robiť pomocou technológií aj na diaľku. A to aj v prípade činností, pri ktorých sme si to ani nevedeli predstaviť.

Žijeme v inej dobe, stará sa nevráti

Za rok a pol sa IT sa stalo chrbtovou kosťou toho, ako dnes žijeme a pracujeme. Technológie sú prepojovacím článkom medzi rodinami, ale aj medzi firmami, ich dodávateľmi, klientmi aj ich zamestnancami.

SAP pomohol pri rýchlej zmene dodávateľských reťazcov, biznis modelov aj pri umožnení efektívnej práce z domu. Prežitie mnohých spoločností totiž bolo otázkou rýchlej a efektívnej digitálnej transformácie. Firma, ktorá chce v súčasnosti úspešne fungovať sa musí stať inteligentným podnikom so schopnosťou adaptácie na meniace sa podmienky.

Kľúčový bod: inteligentný podnik

Čo to ale znamená inteligentný podnik a aké sú jeho kľúčové body? Predovšetkým je to schopnosť zanechať všetko staré a ochota nastúpiť na novú cestu, ktorú stanovujú nové podmienky vášho biznisu. Inteligentný podnik je charakteristický digitálnymi procesmi a poháňaný dátami a umelou inteligenciou.

Inteligentný podnik a jeho moduly založené na SAP riešení. Zdroj: SAPPHIRE NOW 2021

Je to aj o spájaní síl firiem do spoločnej komunity. Osamotený podnik nemôže v súčasnosti prežiť, musí patriť do ekosystému a globálne prepojeného sveta. Príkladom je aj polovodičová kríza. V prvej fáze pandémie firmy znížili objednávky polovodičov, na čo logicky reagovali výrobcovia týchto komponentov znížením výroby a prepúšťaním zamestnancov. V súčasnosti objednávky na polovodiče exponenciálne rastú a výroba tomuto trendu nestíha. Polovodiče sú pritom dnes v každom zariadení, ktorých súčasťou je čo i len miniatúrny displej – v automobiloch, hodinách ale aj v práčkach a sporákoch. Toto je jeden z príkladov, ktorý dokumentuje nevyhnutnosť  inteligentného riadenia výroby s možnosťou predvídať budúci vývoj na základe pokročilých dátových analýz.

Podľa Christiana Keina nám Covid vlastne ukázal, ako kritické je mať digitalizované procesy v podnikoch a vedieť ich inteligentne riadiť. Ak sa pozrieme na popularitu sociálnych sietí, ich sila vychádza priamo zo siete – od vzájomne prepojených používateľov. Na podobný fenomén teraz stavil aj nemecký softvérový gigant.

Stratégia s úspechom v génoch

SAP sa rozhodol vytvoriť najväčšiu komplexnú biznis sieť, ktorú môžu využiť podniky rôznych veľkostí. Vychádza z predpokladu, že celý priemysel prejde v najbližšom období revolúciou a biznis sa preklopí do komunít. Nástroje SAP majú prepojiť každý podnik, ktorý sa stane súčasťou takejto dodávateľskej a odberateľskej siete. Týka sa to nákupcov, logistických firiem, výrobcov, ale aj bánk. Výhodou je, že SAP môže do takejto siete zaradiť 5,5 milióna svojich používateľov. Má totiž najväčšiu vzorku firiem a najviac skúseností.

Ako vyplynulo z kľúčovej prednášky hneď na úvod SAPPHIRE NOW, pre SAP je životne dôležitá aj trvalá udržateľnosť, globálne znižovanie emisií a odpadov, či podielu nekvalitných výrobkov. V skutočnosti pritom doba pandémie priniesla neobvyklé zvyšovanie odpadov napr. v podobe použitých rúšok alebo špeciálnych obalov na potraviny. Je čas stanoviť udržateľnosť ako základ nového biznisu, je čas urobiť z udržateľnosti zlatý štandard. SAP preto bude v tejto oblasti poskytovať reporting a kvantitatívne vyhodnotenie v globálnej forme. Ako zaznelo na prednáške, veľká časť riešení trvalej udržateľnosti je len v našich rukách. SAP so svojimi početnými zákazníkmi pritom cíti zodpovednosť za to, v akom stave zanecháme planétu našim deťom. Ukazuje sa, že vzhľadom na veľký počet zákazníkov ako aj šírku poskytovaných nástrojov si nemecká spoločnosť uvedomuje svoju časť zodpovednosti za globálnu udržateľnosť.

Predstavené služby a nástroje

SAP predstavil nástroj Upscale Commerce, ktorý pomôže obchodom efektívne fungovať online, ale aj v kamenných prevádzkach. Bez programovania sa takto vytvorí nákupný systém poskytujúci kvalitnú  používateľskú skúsenosť. So zabudovanou umelou inteligenciou môžete realizovať personalizované ponuky a získať tzv. 360° pohľad na vášho zákazníka. Máte aj dáta v reálnom čase z realizovaných nákupov a dodávok. K ďalším oznámeniam patril SAP Billing and revenue innovation management ako aj Supply Chain Planning. Realizovať tak napr. vyhotovenie jednej faktúry pre zákazníka za celý mesiac už nie je problém. Zásoby v skladoch môžete ihneď porovnať s práve došlou objednávkou od zákazníka a začať rýchlo konať, ak je to potrebné. Pre podniky, ktoré vyrábajú produkty až po tom, ako sú objednané od zákazníka ponúka SAP nástroj Synchronized Plannig. Aj tu všetko prebieha v reálnom čase.

Na skutočnú digitálnu transformáciu SAP už na začiatku roka predstavil komplexný systém RISE with SAP. Ide o transformáciu biznisu vo forme služby. SAP teraz do nej integruje aj modul pre ľudské zdroje, pričom máte istotu, že vaše procesy sú plne optimalizované a bežia na najlepších štandardoch s neustálou aktualizáciou.

Julia White, Chief Marketing and Solutions Officer predstavuje RISE with SAP for Industries. Zdroj SAPPHIRE NOW

Individuálny prístup

SAP však najlepšie vie, že každý podnik je iný a má individuálne požiadavky. SAP tak predstavil ďalšie rozšírenie s názvom RISE with SAP for Industries. Začíname hneď s piatimi typmi priemyselného odvetvia: retail, spotrebiteľské  produkty, automotive, utility, priemyselné stroje a komponenty. SAP prináša cloudové riešenie pre takéto typické podniky a to ako službu založenú na obchodnej platforme. Celé riešenie je flexibilné a prispôsobené konkrétnemu zákazníkovi.

A to je len začiatok. SAP má totiž hlboké znalosti o ďalších oblastiach a bude ich opäť ponúkať zákazníkom ako službu. Táto sieť sa bude neustále rozširovať a to prinesie ďalšie výhody všetkým jej členom. Pre Slovensko je pritom dôležitá najmä časť Automotive.

Vzniká jednotná biznis sieť s komplexnými funkciami. Zdroj: SAPPHIRE NOW

Jednotná sieť je východiskom

Výsledkom je integrovaná jednotná sieť SAP Business Network navrhnutá s cieľom transformovať obchodné procesy a zlepšiť obchodné výsledky. Najväčšia obchodná sieť sveta prepojí doteraz oddelené siete Ariba NetworkSAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network.

Virtuálny okrúhly stôl s Juliou White počas SAPPHIRE NOW

Na konferencii SAPPHIRE NOW sme sa zúčastnili aj okrúhleho stola. Pýtali sme sa na vzťahy spoločností SAP a Microsoft, keďže Julia White, aktuálne členka predstavenstva SAP, s ktorou sme mali virtuálne stretnutie, pracovala dlhšie obdobie práve pre Microsoft. Dozvedeli sme sa, že v súčasnom svete sa na takýto vzťah firiem nie je možné pozerať len ako na konkurenciu. Firmy sú takpovediac odsúdené na spoluprácu. Využívajú pritom vzájomnú synergiu a podieľajú sa na budovaní jednotnej obchodnej siete.

Pýtali sme sa tiež na to, pre aké firmy z hľadiska veľkosti sú nové produkty a služby od SAP určené. Zistili sme, že sú vhodné už aj pre menšie firmy, určite nielen na veľké korporácie. Je zrejmé, že v dnešnej dobe sa nedá príliš otáľať so zmenami. Firma, ktorá stojí na starých základoch a má skutočný záujem zmeniť svoju podstatu pomocou moderných služieb to podľa Julie White môže zrealizovať za menej ako pol roka.

Vrátia sa zamestnanci do práce?

Mnohé firmy s rastúcim podielom zaočkovaných ľudí a s postupujúcim uvoľňovaním pandemických reštrikcií prehodnocujú svoje pracovné politiky. Zároveň musia reagovať na požiadavky od zamestnancov, ktorí si nárokujú vyššiu flexibilitu čo sa týka času a výkonu práce. Potvrdil to aj generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec. „Z nášho globálneho  prieskumu vysvitlo, že viac ako 80 % zamestnancov SAP by si želalo mix práce z domu alebo na diaľku, spojený s určitým časom v kancelárii.“ – povedal nám pri rozhovore. Pri overovaní si preferencií pracovníkov sa výborne osvedčili nástroje Qualtrics. Tie sú vynikajúce nielen na zisťovanie spätnej väzby či nálad zákazníkov, ale práve aj na zber informácií a podnetov od vlastných zamestnancov.

Martin Ferenec, riaditeľ SAP Slovensko pri našom rozhovore.

Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko pri našom rozhovore. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Firma sa preto rozhodla ponúknuť zamestnancom 100 % flexibilné pracovisko založené na nevyhnutnej dôvere. Môžu pracovať z domu, v kancelárii alebo na diaľku a mať flexibilný pracovný rozvrh. Zároveň SAP podporí inšpiratívny dizajn kancelárií. Pracovné priestory budú vyberané s dôrazom na udržateľnosť a na zdravie zamestnancov.

Softvér SAP SuccessFactors, ktorý poskytuje kompletné riešenie na manažment ľudských zdrojov od nástupu do práce až po rozvoj kariéry. Momentálne navyše SAP pracuje aj na integrácii Microsoft Teams do celého portfólia s cieľom zjednodušenia a skvalitnenia tímovej spolupráce.

Martin Ferenec oceňuje aj ďalšie zrýchlenie v postupe slovenských lokalizácií SAP produktov zo stránky jazykovej ale aj legislatívnej. A pri našom rozhovore potvrdil, že v januári predstavenú ponuku transformácie ako služby, teda RISE with SAP prijali slovenskí zákazníci veľmi kladne.

Viac o SAPPHIRE NOW

SAP rozširuje najväčšiu obchodnú sieť sveta

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.