Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Informácie o najazdených kilometroch sú na Slovensku od 20.mája 2018 zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Register je jediný štátny zdroj, ktorý poskytuje oficiálne údaje o histórii najazdených kilometrov. Pravidelné zaznamenávanie stavu najazdených kilometrov a periodická kontrola po celú dobu životného cyklu vozidla, tvoria účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako eliminovať podvody s odometrami a prioritne chrániť záujmy spotrebiteľov. Do RPZV sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra každého na Slovensku evidovaného vozidla v rôznych životných situáciách počas jeho prevádzky až do vyradenia z evidencie. Čím vyšší počet prevádzkových záznamov existuje o konkrétnom vozidle, tým sú menšie riziká spojené so stočením odometra.

Údaje do RPZV od 20.mája 2018 zaznamenáva množstvo subjektov z automobilového sektora. V súčasnosti ide o 2 200 subjektov, hlavne sú to výrobcovia a zástupcovia výrobcov vozidiel, autobazáre, servisy, technické služby TK, EK a KO, ďalej poisťovne, leasingové spoločnosti, ako aj znalci v oblasti dopravy. Od začiatku tohto roka sa povinnosť prispievať údajmi do registra rozšírila o ďalšie subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s vozidlom a zaznamenávajú údaje z odometra, ako napríklad spoločnosti, ktoré vykonávajú dražby vozidiel alebo o požičovne vozidiel.

Informácie z registra sú dostupné prevádzkovateľovi vozidla formou výpisu, tzv. ODO-Passu po kontrole počítadla prejdenej vzdialenosti a následnom zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou do RPZV. Prevádzkovateľ vozidla môže výpis zverejniť, resp. poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. ODO-Passy vyhotovuje približne 100 pracovísk kontrol originality (https://www.ko.sk/Home.aspx?Menu=id:Pracoviska), ako aj vyše 800 poskytovateľov ODO-Passov (https://rpzv.sk/Ziskat). Za dva roky odhalili 15 780 vozidiel so stočenými kilometrami. 3 116 vozidiel malo upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov. Najčastejšie mali stočené kilometre vozidlá značky: Škoda, Ford a Renault.

Obr. 1: ODO-Pass zobrazuje údaje o vývoji stavu odometra aj pomocou prehľadného grafu.

Obr. 1: ODO-Pass zobrazuje údaje o vývoji stavu odometra aj pomocou prehľadného grafu.

Spotrebiteľ si  existenciu a pravosť ODO-Passu overí bezplatne na webe www.rpzv.sk. Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo identifikačného čísla vozidla VIN zistí, či k vozidlu existuje ODO-Pass. Ak áno, od predávajúceho si vyžiada údaje potrebné na zobrazenie histórie najazdených kilometrov: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu ODO-Passu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe. Pokiaľ ODO-Pass nebol vydaný, spotrebiteľ by ho mal vždy pred kúpou ojazdeného vozidla požadovať od predávajúceho.

Obr. 2: Na zobrazenie historického priebehu najazdených kilometrov je potrebné zadať: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu v ODO-Passe a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe.

Obr. 2: Na zobrazenie historického priebehu najazdených kilometrov je potrebné zadať: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu v ODO-Passe a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe.

Ďalšie podstatné informácie o vozidle získa spotrebiteľ v Prílohe k ODO-Passu (exekučná blokácia vozidla, leasing, záložné právo, overenie vozidla v pátracích evidenciách, výbava a poškodenie vozidla, kontrola originality, platnosť TK a EK, atď.) Vygenerovať prílohu sú oprávnení poskytovatelia ODO-Passov, a tiež aj spotrebitelia cez web www.rpzv.sk, ktorým prevádzkovateľ vozidla poskytne už uvedené údaje z ODO-Passu, a to dátum posledného záznamu v ODO-Passe, číslo ODO-Passu a súčasne aj posledný stav kilometrov uvedený v ODO-Passe. Prílohu je možné vygenerovať vždy len k platnému ODO-Passu. Ak v prílohe nájde spotrebiteľ informáciu, že k danému vozidlu existujú záznamy o poškodeniach v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, môže si na stránke www.rpzv.sk vygenerovať aj Výpis o poškodeniach vozidla, ktorý poskytuje informácie o poškodení jednotlivých častí vozidla.

Cez webový portál Registra prevádzkových záznamov vozidiel spotrebiteľ získa na jednom mieste všetky podstatné informácie o vozidle. Pred kúpou jazdenky by mal od predajcu vyžadovať ODO-Pass a následne si overiť aj ostatné údaje o vozidle, ktoré sú dostupné v Prílohe k ODO-Passu a vo Výpise o poškodeniach vozidla. V mnohých prípadoch predíde komplikáciám a nepríjemnostiam, ktoré môžu byť s kúpou ojazdeného vozidla spojené.

Značky: