Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  navrhol rozšíriť zoznam tzv. catching-up regiónov, teda dobiehajúcich regiónov o Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

Je to iniciatíva Európskej komisie (EK), ktorá je dôležitým nástrojom na podporu a pomoc členským štátom v naštartovaní rastu, ekonomického a sociálneho rozvoja. Štvorročné pôsobenie bývalého župana Mariana Kotlebu totiž spôsobilo, že kraj nemohol čerpať eurofondy, čo sa podpísalo na celom regióne.

„Spôsob, akým Marian Kotleba fungoval na čele Banskobystrickej župy zapríčinil, že kraj nemohol čerpať eurofondy. Považujem to z hľadiska sociálneho, ekonomického a celkovo regionálneho rozvoja za fatálne zlyhanie,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. O to viac ho teší, že sa mu spolu s kolegami z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podarilo navrhnúť BBSK na zoznam dobiehajúcich regiónov, čo vicepremiér považuje za krok spávnym smerom, ktorý významne pomôže BBSK rozvíjať sa.

„Napriek tomu, že Slovensko patrí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám Európskej únie, stále sú tu regióny, ktoré potrebujú pomôcť a regionálne rozdiely, s ktorými sa musíme vysporiadiať,“ doplnil Raši.

Prvým regiónom, ktorý sa do iniaciatívy na Slovensku zapojil, bol Prešovský samosprávny kraj (PSK). Spolupráca s Európskou komisiou a Svetovou bankou v rámci dobiehajúcich regiónov trvá už rok, pričom výsledky prípravnej fázy, teda tvorby akčného plánu iniciatívy, hovoria samé za seba. Priority si definovali v spolupráci s EK, Svetovou bankou a ÚPVII zástupcovia regiónu a PSK.  Kľúčovými opatreniami v akčnom pláne sú napríklad reforma stredného odborného školstva v regióne, a to zosúladenie existujúcej ponuky odborných študijných programov a potrieb trhu práce v kraji. V rámci regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v oblasti Polonín je príprava riešenia problémov so zásobovaním pitnou vodou v Sninskom regióne, ako aj projekt energetickej efektívnosti v budovách PSK s cieľom znížiť verejné výdavky a zvýšiť kvality služieb a geografický informačný systém ako nástroj odborného spravovania regiónu.

Pred pár dňami oslovila Európska komisia ÚPVII listom, v ktorom navrhla iniciatívu dobiehajúcich regiónov u nás rozšíriť. ÚPVII sa rozhodol práve pre BBSK. V úzkej spolupráci s EK a Svetovou bankou budú v ďalšom kroku na úrovni samosprávneho kraja zadefinované kľúčové projekty, ktoré pomôžu naštartovať ekonomický a sociálny rast či rozvíjať odborné kapacity. To znamená, že v roku 2020, po dôkladnej analýze, budú k dispozícii konkrétne zmysluplné projekty určené na možné financovanie z rôznych zdrojov – eurofondov, centrálne riadených programov EK a štátneho rozpočtu. „Verím, že aj tento krok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, pomôže Banskobystrickému kraju, aby využíval vlastný potenciál a napredoval,“ dodal R. Raši.

Značky: