Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Firmy Canon Europe a Tecnau s oznamujú uvedenie spoločného riešenia, ktoré kombinuje nové spojovacie zariadenie Tecnau Zero Speed Splicer u40 a digitálnu produkčnú tlačiareň série Océ ColorStream 3000. Tecnau Splicer u40 eliminuje prestoje tlačiarne spôsobené výmenou roliek, a zvyšuje teda čas prevádzky i produktivitu. Nové riešenie maximalizuje využitie investícií do vysokorýchlostnej kontinuálnej webovej produkcie, ktorá využíva technológiu farebnej digitálnej tlače.

Prerušenie tlače v dôsledku výmeny roliek trvá obvykle päť až pätnásť minút. Dnešné rýchle tlačiarne spracujú rolku už za jedinú hodinu, prestávky na výmenu papiera teda môžu predstavovať až 25 % prevádzkového času. Využitie spojovacieho zariadenia Zero Speed Splicer u40 tieto prestoje prakticky vylučuje.

Spoločnosti Tecnau a Canon spolupracovali na integrácii celej linky s cieľom minimalizovať počty zásahov zo strany obsluhy, množstva odpadu papiera i prestoje tlačiarne. Vo chvíli, kedy sa blíži koniec rolky, u40 automaticky spojí starú rolku so začiatkom novej. V priebehu tejto operácie dôjde k automatickému zdvihnutiu atramentových tlačových hláv do bezpečnej pozície, čím sa predchádza akémukoľvek riziku poškodenia. Po tom, čo spoj tlačiareň opustí, Océ ColorStream 3000 automaticky pokračuje v tlači najvyššej rýchlosti. Inteligentná automatika, ktorú obidve spoločnosti na prepojenie spojovacieho zariadenia u40 a tlačiarne Océ ColorStream 3000 vyvinuli, znižuje na minimum zásahy operátorov z pohľadu vkladania roliek a ich spojovania. Toto zjednodušenie výrazne zvyšuje efektivitu produkčnej tlače.

Prvé úspešné inštalácie spojovacieho zariadenia Zero Speed Autosplicer u40 už prebehli u dvoch významných zákazníkov spoločnosti Canon.

Značky: