Technológia Kubernetes je stále vo fáze, keď sa s ňou učíme pracovať. To reflektovala konferencia Kontajnery v praxi, ktorá sa uskutočnila 26. septembra 2023 v Bratislave s online prenosom a ktorej program sa zameral na hlavné platformy pre správu kontajnerizovaných aplikácií a ochranu, zálohovanie a obnovu dát a aplikácií.

V oblasti podnikového nasadenia systému Kubernetes si organizácie už uvedomujú jeho potenciál a prínos z hľadiska konkurenčnej výhody. IT tímy však čaká ešte dlhá cesta, kým sa im podarí plne sa zorientovať v tom, ako najlepšie Kubernetes nasadiť.

Tento rok je pre Kubernetes kľúčový. Prvým dôvodom je zlepšenie schopností poskytovateľov, ktorí tento systém nasadzujú. Získajú tak väčšiu dôveru z hľadiska obchodných príležitostí a bude sa im dariť preukazovať skutočnú návratnosť investícií. Zároveň sa očakáva, že poskytovateľom cloudu sa podarí nájsť jednoduchší spôsob, ako Kubernetes ponúknuť podnikom, čo povedie k zníženiu potrebných technických znalostí, ktoré nasadenie tohto systému vyžaduje.

Vzdelávanie a osveta

Veľký záujem o vzdelávanie v oblasti úspešného nasadenia systému Kubernetes a jeho výhod vychádza z komunity Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Technické bariéry zavádzania tohto systému sú však stále pomerne vysoké, a preto je nedostatok potrebných interných zručností jedným z hlavných problémov, ktoré organizácie so záujmom o Kubernetes uvádzajú.

V prípade nových technológií, u ktorých dôjde k rapídnemu nárastu užívateľov, sa často stáva, že v prípade potrebných zručností a infraštruktúry predbehnú trh. V prípade Kubernetes a jeho implementácie hovoríme o jednej z najrýchlejšie rastúcich open source technológií všetkých čias a je dôležité, aby sa práve z tohto dôvodu vzdelávanie technickej komunity zrýchlilo.

IT odvetvie sa snaží nedostatok zručností obratne riešiť, a preto sa očakáva, že sa v tomto a budúcom roku bude počet vzdelávacích iniciatív zvyšovať. Príkladom je KubeCampus.io, vzdelávacia platforma Kubernetes od spoločnosti Kasten by Veeam. Cieľom programu je jednak zvýšenie kvalifikácie technikov, ale aj zaškolenie novej generácie aspoň do základov systému Kubernetes. Vo firmách sa tak skráti doba zaučovania ako skúsených, tak začínajúcich technikov a podniky vďaka tomu budú mať možnosť využívať výhody systému Kubernetes v plnom rozsahu.

Uľahčenie Kubernetes

Okrem budovania odborného zázemia tvoreného ľuďmi, ktorí systému Kubernetes skutočne rozumejú a dokážu podnikom poskytnúť kvalifikovanú pomoc, pracujú poskytovatelia cloudu aj na spôsoboch, ako uľahčiť IT tímom jeho používanie a nasadzovanie bez vlastných technických znalostí. Práve tento krok sa má stať jednou z hlavných hnacích síl, ktoré Kubernetes posunú z pozície novovznikajúcej technológie v experimentálnej fáze do pozície zavedenej podnikovej technológie. Úspech prístupu Anything-as-a-Service (XaaS) dokazuje, že podniky si žiadajú jednoduchšie spôsoby konzumácie a nasadenia IT služieb prostredníctvom cloudu. Kubernetes nebude v tomto ohľade výnimkou.

V súčasnej dobe Kubernetes funguje ako platforma pre správu kontajnerov a medzi prvými osvojiteľmi sú zavedené a regulované odvetvia, ako sú bankovníctvo a finančné služby. Ďalšie odvetvia zatiaľ Kubernetes skúmajú s ohľadom na jeho výhody a nevýhody a zisťujú, či je pre nich tento systém výhodný. Pre rýchlejšie rozšírenie záujmu širšieho trhu začínajú veľkí poskytovatelia cloudových služieb ponúkať Kubernetes-as-a-service (KaaS) – znamená to teda, že umožňujú prevádzkovať Kubernetes ako spravovanú službu. Služba KaaS je bežne poskytovaná prostredníctvom verejného cloudu, ale s rastúcou penetráciou budú organizácie môcť podobné služby využívať prostredníctvom miestnych poskytovateľov spravovaných služieb (MSP) alebo ich nasadiť interne.

Prechod na KaaS výrazne podporí zavádzanie Kubernetes a zbaví nás niektorých počiatočných bolestivejších krokov a investícií potrebných na jeho nasadenie. Zároveň nám umožní využívať výhody rýchlejšieho, rozsiahlejšieho a presnejšieho poskytovania aplikácií. Bez ohľadu na spôsob využitia systému Kubernetes je však potrebné, aby si organizácie, ktoré ho využívajú, boli vedomé požiadaviek na ochranu dát, ktoré sa s ním spájajú. Kubernetes nijako výrazne nemení prostredie hrozieb ani nepreklenuje žiadne medzery v kybernetickej bezpečnosti. Vyžaduje rovnakú dátovú ochranu pomocou riešenia Modern Data Protection ako akýkoľvek iný typ dát na akomkoľvek inom type platformy.

Vďaka kontajnerom je teraz infraštruktúra bližšie aplikáciám a zálohovanie dát tak musí prebiehať iným, zodpovedajúcim spôsobom. Spolu s dátovými službami nasadzovanými v klastri Kubernetes, rastie aj počet pracovných záťaží, ktoré v kontajnerových prostrediach využívajú stavové dáta. K aplikáciám bežiacim v systéme Kubernetes je možné pripojiť ďalšie nástroje verejného cloudu, čo následne mení spôsob ochrany dát. Zjednodušene povedané, zálohovanie funguje v prípade Kubernetes inak ako vo virtualizovaných prostrediach. Tu prichádzajú na rad špecializované riešenia ochrany dát na zálohovanie a obnovu prostredia Kubernetes, ako je Kasten by Veeam.

Dalo by sa teda povedať, že zatiaľ čo teraz sa s výhodami Kubernetes zoznamuje stále viac podnikov, poskytovatelia cloudových služieb pracujú na zlepšení jeho konzumovateľnosti, a to vrátane KaaS. Podniky sa okrem investícií do zručností v oblasti Kubernetes budú musieť zamerať aj na vyhľadanie odborných rád v oblasti ochrany dát, aby sa nevystavovali prípadným rizikám. Zaistenie modernej ochrany dát je pre spoločnosti obzvlášť dôležité, a to či už ide o dáta uložené vo fyzických, virtuálnych, cloudových, SaaS či Kubernetes prostrediach.

Článok bol uverejnený v rámci spolupráce.

Značky: