Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V rámci projektov EuroCC a CASTIEL bude vytvorená európska sieť 33 národných kompetenčných centier pre High Performance Computing (HPC) – Vysovýkonnú výpočtovú techniku. Projekty majú odstrániť nedostatky v zručnostiach v oblasti HPC a zároveň podporiť spoluprácu a implementáciu najlepších postupov v Európe.

„Národné kompetenčné centrá budú súčasťou siete EuroCC a budú pôsobiť na lokálnej úrovni  s cieľom preskúmať dostupné kompetencie v oblasti HPC a identifikovať vedomostné medzery. Kompetenčné centrá budú koordinovať odborné znalosti v oblasti HPC na vnútroštátnej úrovni s cieľom uľahčiť prístup k európskym príležitostiam v HPC pre vedeckých a výskumných používateľov, verejný sektor a priemysel. Kompetenčné centrá budú taktiež poskytovať riešenia šité na mieru širokej škále používateľov,“ povedal Lukáš Demovič, riaditeľ Centra spoločných činností SAV.

Výpočtová kapacita bude dostupná akademickým pracoviskám, organizáciám verejnej správy, ale aj malým a stredným podnikom. Vznikne tím expertov, vzdelávací a informačný program, ako aj platformy na využívanie HPC pre slovenský verejný sektor. Centrum tiež umožní budovať ďalšie partnerstvá v európskom HPC ekosystéme.

Na vytvorení kompetenčného centra pracuje Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

„Projekt CASTIEL bude podporovať  spoluprácu a výmenu odborných znalostí v celej sieti EuroCC. V rámci projektu bude vytvorená celoeurópska mapa kompetencií, ktorá bude obsahovať informácie o dostupných prostriedkoch, ale aj vedomostných medzerách všetkých kompetenčných centier. Projekt podporí potenciálnu spoluprácu, výmenu najlepších postupov, zdieľanie vedomostí a odborných znalostí na medzinárodnej úrovni s cieľom odstrániť vedomostné medzery. CASTIEL bude koordinovať aktivity ako workshopy, „twiningové“ partnerstvá a pracovné skupiny zamerané na riešenie spoločných otázok,“ povedal Lukáš Demovič.

Hlavným cieľom projektov je zabezpečiť koordinovanú a celkovú vysokú úroveň odborných znalostí v Európe a to nielen v oblasti HPC, ale aj v príbuzných odboroch, ako je napríklad vysokovýkonná dátová analytika či umelá inteligencia. Takéto európske znalosti a odborné vedomosti sú kľúčové pre posilnenie technologickej nezávislosti a konkurencieschopnosti Európy.

Cieľom spoločného podniku EuroHPC je vybaviť EÚ v roku 2021 infraštruktúrou na úrovni petascale (schopnou realizovať najmenej 1015 výpočtov za sekundu), ktorá bude prípravou na exascale superpočítače (schopné realizovať minimálne 1018 výpočtov za sekundu) a vyvinúť potrebné technológie a aplikácie na dosiahnutie plného rozsahu možností exascale okolo rokov 2022-2023.

Značky: