Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť newcleo bola založená v septembri 2021 s ambicióznou víziou: vyvinúť novú generáciu zariadení pre výrobu udržateľnej jadrovej energie.

Na dosiahnutie tohto cieľa vyvíja spoločnosť newcleo reaktory, ktoré budú vyrábať elektrickú energiu a zároveň recyklovať vyhoreté palivo z existujúcich jadrových reaktorov. Vyhoreté palivo je v Európe k dispozícii v objeme dostatočnom pre výrobu elektriny počas niekoľkých storočí. Svojím vývojom newcleo prispieva k energetickej transformácii a uzavretiu jadrového palivového cyklu.

Dňa 26. júna 2024 spoločnosť newcleo ukončila „prípravnú fázu“, ktorú francúzske orgány nastavili pre vývojárov malých modulárnych reaktorov s cieľom uľahčiť, zabezpečiť a urýchliť preskúmanie ich žiadostí o udelenie licencie.

Počas prípravnej fázy francúzske orgány posúdili pokročilosť projektu spoločnosti newcleo a prebrali všetky bezpečnostné možnosti jej projektov rýchleho reaktora chladeného olovom (LFR) a súvisiaceho závodu na výrobu jadrového paliva. Ukončenie tejto „prípravnej fázy“ je vyvrcholením série technických stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo približne dvadsať špecializovaných odborníkov z francúzskych úradov, a ktoré nasledovali po vypracovaní celého radu prípravných dokumentov k rôznym technickým témam.

Úspešné ukončenie tejto prípravnej fázy umožňuje predložiť oficiálne technické varianty pre projekty reaktora LFR aj závodu na výrobu jadrového paliva MOX. Francúzske orgány následne vypracujú písomné odporúčanie, ktoré spolu s ďalšími úvahami vyplývajúcimi z diskusií v prípravnej fáze umožnia rýchlejší proces udelenia povolení pre spoločnosť newcleo.

Stéphane Calpena, globálny riaditeľ spoločnosti newcleo pre licencie, k dosiahnutému úspechu uviedol: „Všetci sme nadšení, že náš projekt dosiahol tento kľúčový míľnik v prísnom procese, ktorý viedol k získaniu potrebných povolení na spustenie aktivít v tomto novom udržateľnom jadrovom sektore. Konštruktívne diskusie, ktoré sme viedli s odborníkmi z francúzskych úradov, boli neoceniteľné a umožnili nám nastaviť náš projekt a súvisiace bezpečnostné požiadavky tak, aby sme splnili vysoké požiadavky, ktorými je francúzska jadrová energetika povestná.“

Značky: