Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Sensoneo predstavuje nástroj WatchDog, ktorý presne a automatizovane zaznamenáva všetky aktivity realizované počas zvozu odpadu. Mestám a zvozovým spoločnostiam umožňuje realizovať zvoz rovnakým spôsobom ako dnes, pričom im automaticky poskytuje presný prehľad zvezených nádob (resp. vyzbieraných vriec), upozorní na neoprávnené nádoby, aktualizuje kontajnerový inventár podľa reálnych dát, presne zaznamená všetky realizované trasy a súčasne zastrešuje komplexný manažment vozového parku.

Vo výsledku tak umožňuje kompletne digitalizovať celý zvozový proces, stransparentniť odpadové toky a sprístupniť nasadenie jednoduchých modelov množstvového zberu, resp. „Pay-as-you-throw“.

Čo je WatchDog

WatchDog je riešenie pre digitalizáciu zvozového procesu. Skladá sa z centrálnej jednotky, ktorá sa inštaluje priamo na vozidlo, štyroch nastaviteľných RFID UHF antén (dve pre identifikáciu nádob oprávnených na zvoz a dve pre potvrdzovanie výsypu), ktoré sa umiestňujú spravidla na hornú časť a bočné strany vozidla a RFID UHF tagov (štítkov alebo nálepiek), ktoré označujú nádoby či vrecia a zabezpečujú tak komunikáciu s vozidlami.

WatchDog sa aktivizuje naštartovaním vozidla. V priebehu zvozu automaticky zaznamenáva všetky realizované úkony a ukladá ich v moduloch Sensoneo pre správu infraštruktúry (Asset Management), riadenie zvozu (Route Planning) a správu vozidiel (Fleet Management).  Fleet Management modul umožňuje jednoduchú správu každodenných úloh súvisiacich s vozidlami a trasami. Operátori získavajú detailný a presný prehľad o všetkých aktivitách realizovaných v teréne aj v depe vrátane ich aktuálneho statusu, prehľadu nákladov a možnosť aktualizovať zvozové trasy pre vodičov v reálnom čase a lokalizovať vozidlá na mape.

V čom je WatchDog výnimočný

Zariadenie je možné nainštalovať na akékoľvek vozidlo (nielen profesionálne odpadové) približne v priebehu hodiny bez potreby akýchkoľvek zásadných zásahov. Jeho funkcionalitu je možné prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníkov – sami si môžu nastaviť vzdialenosť, v akej preferujú identifikovať nádoby oprávnené na zvoz a vzdialenosť, ktorú považujú za ideálnu pre účel potvrdzovania výsypu/zberu.

WatchDog je zariadenie “3 v 1” – okrem automatického potvrdzovania výsypu jednotlivých kontajnerov (alebo vriec) nástroj kompletne pokrýva potreby manažmentu vozidiel a monitoringu realizovaných trás. Svojimi funkcionalitami, prevedením a využitými technológiami je WatchDog unikátny. Na trhu momentálne nie je dostupný porovnateľný nástroj – s ohľadom na kombináciu modulov, automatizáciu, ani v zmysle univerzálnosti. Nástroj sa v uplynulých mesiacoch testoval v prevádzke u zákazníkov na dvoch kontinentoch a aktuálne je pripravený na nasadenie kdekoľvek na svete.

Špičkové technológie

Vďaka technológii UPS (uninterrupted power supply) je bezpečné uloženie získaných dát zabezpečené aj v prípade náhlej poruchy či vypnutia motora vozidla. Presnú polohu auta je možné sledovať na 2,5 metra presne v reálnom čase – túto funkcionalitu podporuje multi-satelitný GNSS systém, ktorý kombinuje presné GPS údaje z viacerých zdrojov naraz (technológiu využívajú aj autonómne vozidlá Tesla). Dead-reckoning funkcionalita zas zabezpečuje sledovanie presnej pozície vozidla – a to aj v prípade prechodu tunelom či jazdy v oblasti s hustou sieťou výškových budov.

Zariadenie navyše umožňuje jednoduchú (tzv. Plug&Play) integráciu s ďalšími nadstavbami: RFID identifikáciou vodičov čítačkou na palubnej doske, prepracovanou navigáciou pre špecifické potreby zvozových vozidiel, CAN BUS pripojením pre telemetriu, integrovaným systémom dynamického váženia, svetelným a zvukovým upozornením vodičov na neoprávnené nádoby a priemyselnými tlačidlami pre manuálne zaznamenanie zaplnenia košov v priebehu výsypu.

Podporované funkcionality:

  • Detekcia nádob/vriec oprávnených na zvoz
  • Automatické potvrdenie výsypu/zberu
  • Aktualizácia umiestnenia nádob v systéme podľa reálnych dát – upozornenie na premiestnené / chýbajúce / poškodené nádoby
  • Identifikácia neplatičov (zariadenie automaticky upozorňuje na nádoby a vrecia, ktoré nie sú na zvoz či zber oprávnené z dôvodu neuhradnej služby, alebo také, ktoré nie sú riadené evidované – nejasný pôvod majiteľa)
  • Kompletný a presný záznam všetkých realizovaných úkonov počas zvozu v online podobe

Využitie pre mestá, príležitosť pre zvozové spoločnosti

WatchDog svojimi funkcionalitami odbúrava prekážky, kvôli ktorým je nasadenie súčasne dostupných PAYT nástrojov komplikované (manuálna obsluha, predlžovanie procesu zvozu, ovplyvňovanie dát ľudským faktorom, zakúpenie a údržba viacerých ručných čítacích zariadení a finančná náročnosť) a sprístupňuje nasadenie jednoduchých modelov v samosprávach rôznych veľkostí:

Vďaka adaptácii našich riešení u zákazníkov v rôznych krajinách máme možnosť oboznamovať sa s kritickými výzvami, ktorým dnes čelia bez ohľadu na región. Transparentnosť odpadových tokov a efektívnosť pri procese zvozu odpadu sa ukazujú byť zásadné. Vnímame tiež dopyt po jednoduchých a automatizovaných riešeniach, ktoré by umožnili nasadiť „Pay as you throw“ modely –  ide o kľúčový spôsob, ako zvýšiť motiváciu občanov k nižšej produkcii odpadu a zodpovednému prístupu k triedeniu. Nástroje, ktoré sú pre tento účel na trhu dostupné dnes, oslovujú špecifické druhy samospráv a svojím prevedením predstavujú určitú bariéru – predovšetkým pre mestá,“ Martin Basila, výkonný riaditeľ spoločnosti Sensoneo.

Zvozové spoločnosti vďaka riešeniu dokážu identifikovať neoprávnené zvozy či nádoby, aktulizovať svoj inventár nádob v priebeh zvozu a rozšíriť portfólio svojich služieb o množstvový zber. Namiesto kombinovania jednotlivých zariadení pre správu vozového parku, sledovanie vozidiel a potvrdenie výsypu dokáže Watchdog všetky tieto funkcionality obsiahnuť v jednom “All-in-one” zariadení, čo výrazne racionalizuje náklady.

Komplementárnosť

Watchdog logicky dopĺňa a nadväzuje na súčasné Sensoneo nástroje – senzory pre vzdialené monitorovanie kontajnerov pre účely dynamického zvozu, Route Planning pre automatizovanú tvorbu optimálnych zvozových trás, Navigačnú aplikáciu pre špecifické potreby zvozových vozidiel a Analýzu efektivity zvozu, ktorá vyhodnocuje efektivitu súčasného spôsobu zvozu, frekvencií a trás.

Značky: