Šírenie dezinformácií a hoaxov je fenoménom obdobia pandémie.

Vyznať sa v spleti  informácií o účinných liekoch na COVID-19 a vedieť odlíšiť pravdu od výmyslu si dala za cieľ platforma DISI zhromažďujúca odborníkov na ozdravenie online priestoru. Prinášajú jednoduchý nástroj #DISINFOVÍRUS, ktorý za pár sekúnd odhalí pôvod klamlivých informácií o víruse, nasmeruje užívateľa na relevantný zdroj a šíriteľa dezinformácií stopne. Je voľne dostupný na internete, užívateľsky jednoduchý a len za prvý mesiac od spustenia vyslal viac ako 70 debunkov.

Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila, že svet čelí v súvislosti s koronavírusom nielen pandémii, ale doslova infodémii. Každý deň pribúdajú nové dezinformácie, ktoré ohrozujú zdravie ľudí, destabilizujú prostredie a zneisťujú verejnosť.  Výsledné zmeny v myslení a hodnotách vedú denne aj u nás k prehlbovaniu krízy a vyplavujú mnohé riziká.

Považovali sme sa nevyhnutné pomôcť zmierniť dopady tohto – hoci nie nového, no o to citeľnejšieho – fenoménu a ponúknuť faktickú dekonštrukciu a odborné objasnenie nepravdivých informácií, ktoré kolujú v informačnom priestore. Ako prví na Slovensku sme vytvorili databázu, ktorá zhromažďuje misinformácie, dezinformácie, či hoaxy o novom koronavíruse,“ vysvetľuje Tomáš Kriššák, spoluzakladateľ projektu Digital Infospace Security Initiative.

Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou priniesla naozaj tucty neoverených, či prekrútených informácií. Niektoré iba pobavia, iné však nie sú iba neškodné nezmysly. Pri vzniknutom informačnom chaose a pomerne častej absencie kritického myslenia reálne hrozí, že sa niektoré nebezpečné odporúčania podpíšu na zdraví populácie a povedú k zbytočnému zaťaženiu zdravotníckeho systému. Som preto rád, že sme nadviazali skvelú spoluprácu s DISI a spoločnými silami prispievame aspoň takto k lepšej informovanosti obyvateľov,“ hovorí na margo iniciatívy MUDr. Roland Oravský, spoluzakladateľ portálu Lovci šarlatánov.

Systém overovania informácií v projekte #DISINFOVÍRUS je komplexný, pritom užívateľsky jednoduchý. Databáza je vytvorená s dôrazom na jednoznačnosť podaných informácií. Prostredníctvom špeciálne vyvinutých nástrojov monitoruje sociálne siete a množstvo webových stránok. Pochybné správy a kolujúce naratívy z dielne antisystémových aktérov dokáže odhaliť v reálnom čase. Vyvrátené tvrdenia, v terminológii DISI debunky, zaraďujú následne administrátori do online databázy na webe.

Na odhaľovaní pravdivostnej hodnoty zozbieraných výrokov pracuje niekoľko ľudí na viacerých úrovniach vrátane odborníkov z medicínskeho prostredia. Akonáhle sme si istí, že tvrdenie je falošné alebo manipulatívne a máme to podložené nepriestrelným faktickým základom, spracujeme ho do stručnej a zrozumiteľnej podoby,“ vysvetľuje ďalej Matej Kandrík, riaditeľ Inštitútu strategických politík a spoluzakladateľ projektu Digital Infospace Security Initiative.

Iniciatíva sa podľa slov Petra Kölesa zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku riadi princípom, ktorý definoval už starogrécky historik Thukydides 400 rokov pred Kristom: „Ľudia neveria tomu, čo je pravda, ale tomu, čo počujú ako prvé“. Aj preto je podľa neho dôležitý zvolený postup: „na prvom mieste je vždy pravdivý výrok, až následne oznamujeme verejnosti detaily analyzovanej dezinformácie. Takto dosiahneme efekt, kedy si aj publikum, ktoré kladie menej dôrazu na obsah, zapamätá a preberie správnu informáciu a lož bude vnímať v kontexte rozporu s pravdivým tvrdením.

Facebook DISI len za prvý mesiac od spustenia dosiahol návštevnosť cez 135 tisíc unikátnych užívateľov, pričom najúspešnejšie príspevky oslovili vyše 40 tisíc ľudí. Za extrémne krátke obdobie na pravú mieru dali prostredníctvom #DISINFOVÍRUSu takmer 70 dezinformácií.

Len za neuveriteľných 30 dní sa nám podarilo to, o čo sa mnohí snažia mesiace. Niekoľko násobne sme prevýšili početnosť overení jediného oficiálneho factcheckera od AFP, ktorého služby na Slovensku od februára 2020 využíva aj Facebook. Naše výstupy preberá celá sieť  webov a projektov, ktoré sa venujú informačnej bezpečnosti ako napríklad Infosecurity.sk, Antipropaganda.sk,  či Sebavedomé Slovensko. Ako zdroj dôveryhodných informácií nás odporúča Slovenská akadémia vied, fanpage Polície SR zameraná na hoaxy a podvody, ako aj facebooková stránka Ministerstva zahraničných vecí SR – Zahraničná politika sa nás týka,“ uvádza Victor Breinier, riaditeľ portálu Infosecurity.sk a ďalší  zakladajúci člen platformy DISI.

“Policajný zbor v rámci svojich aktivít v boji proti dezinformáciám víta snahy nielen v rámci štátneho sektora, ale aj zo súkromnej sféry. Platformu DISI považujeme za prospešný projekt. Uvedomujeme si, že naša stránka na Facebooku Hoaxy a podvody – Polícia SR má veľký zásah publika, preto spolupracujeme so širokým spektrom odborníkov a aj vďaka tomu môžeme verejnosti poskytnúť relevantné a pravdivé informácie,” dodáva na záver ku iniciatíve David Púchovský, z oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru, ktoré prevádzkuje stránku Hoaxy a podvody – Polícia SR.

Značky: