Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši dnes po zasadnutí Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ informoval o reštarte projektu Digitálni seniori.

Obnoviť ho sa podarilo po týždňoch intenzívnej práce, ktorej výsledkom je výrazné zjednodušenie procesu. Zmenili a zjednodušili sa podmienky verejných obstarávaní a zrýchlili sa interné procesy tak, aby bolo možné zabezpečiť potrebné školiace kapacity. Výsledkom bude to, že seniori po celom Slovensku dostanú to, čo im bolo sľúbené, teda kvalitné a funkčné tablety.

„Je to ten projekt, ktorý ohlasovala pani Remišová a tak ho spackala, že doteraz sa s ním nedalo pohnúť. My sme po našom nástupe projekt zrevidovali a  naši seniori dostanú skutočne použiteľné tablety a tiež aj pripojenie na internet. Isto si pamätáte, že v pilotnom projekte, kde vyškolili približne 2000 seniorov, im dali tablety, ktoré mohli používať akurát ako dosky na krájanie, pretože do mnohých z nich nebolo možné dostať ani aplikácie od spoločnosti Google. Dnes máme pre seniorov obstarané a pripravené tablety, ktoré sú plnohodnotné,“ uviedol minister Raši. 

Cieľom projektu Digitálni seniori je vďaka digitálnym technológiám uľahčiť život dôchodcom či pomôcť im zostať v spojení s blízkymi alebo s úradmi. V rámci projektu, ktorý realizuje MIRRI SR z Plánu obnovy a odolnosti SR, by malo byť do polovice roka 2026 vyškolených vyše 105-tisíc seniorov a zdravotne ťažko postihnutých nad 18 rokov v oblasti základných digitálnych zručností.

„Žiaľ, tento projekt sme prebrali vo výraznom omeškaní z dôvodu zdĺhavého rozhodovania o spôsobe  jeho realizácie a tiež kvôli podceneniu administratívnej náročnosti súvisiacich procesov. Hoci je o účasť na školeniach enormný záujem, žiaľ, doposiaľ sa nepodarilo spustiť školenia v dostatočnom množstve tak, aby sme vedeli uspokojiť zaregistrovaných záujemcov a ďalších seniorov po celom Slovensku. Chcem však všetkých ubezpečiť, že tablety, ktoré im sľubovala kedysi Remišová a nedokázala im ich dať, im dáme my aj s cennými vedomosťami, ako s nimi pracovať a dokonca aj s dátovým balíkom,“ priblížil Raši.

Kľúčovou súčasťou nového nastavenia projektu je posilnenie počtu školiteľov vďaka spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZŠ), čo pomôže s doplnením školiacich kapacít. Pre úspech zrýchlenia školení je rovnako kľúčové partnerstvo so Združením miest a obcí Slovenska.

Dostali sme ponuku od ministerstva investícií o spoluprácu v rámci zabezpečenia školiteľov pre tento projekt. Máme vytvorenú databázu takmer všetkých pedagogických odborných zamestnancov, kde oslovujeme cez naše orgány v rámci krajov a okresov priamo školy, aby sa zapojili. Prebieha tam aj vzájomná spolupráca so ZMOS, kde my máme zabezpečiť školiteľov a ZMOS osloviť seniorov,“ povedal predseda OZŠ Pavel Ondek.

V posledných týždňoch sa podarilo posilniť školenia vo všetkých krajských mestách a tiež v 40 okresných mestách. Po pridelení termínu je zaregistrovanému seniorovi zaslaná SMS aj mail so všetkými potrebnými informáciami o mieste a čase školenia.

„Takže, ešte raz, vyzývam najmä všetkých seniorov starších ako 65 rokov, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať s tabletom a dostať nový tablet aj s pripojením na internet, aby sa registrovali,“  upriamil pozornosť na školeniaminister Raši.

Na školenia sa možno prihlásiť cez web digitalniseniori.gov.sk, osobne v regionálnych centrách v každom krajskom meste okrem Bratislavy alebo cez Call centrum na infolinke 02/35 80 30 80 denne od 8.00 do 16.00 hod.

Momentálne je vyškolených celkovo približne 3400 osôb. Zaregistrovaných záujemcov o školenia je asi 20 000. Jedno školenie zahŕňa 5 sedení počas piatich týždňov. Témy jednotlivých sedení sú základy práce s digitálnym zariadením, vyhľadávanie informácií, komunikácia online, informačná bezpečnosť a doplňujúce informácie o dátových balíkoch.

Aktuálne poskytované typy tabletov sú kompatibilné s Google aplikáciami a sú nakonfigurované tak, aby ich seniori mohli okamžite začať užívať – v slovenskom jazyku, so zväčšeným písmom aj všetkými štátnymi aplikáciami ako Slovensko v mobile či aplikácie zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Každý senior dostane po absolvovaní poukážku a dátový balík o veľkosti 65 GB na 12 mesiacov, so zvýhodnenými podmienkami aj po uplynutí tejto doby.

Značky: